30 Haziran 2011

TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

 

30.6. 2011 (Saat: 16.00-18.30)

 

Türk Tabipleri Birliği

 

 GÜNDEM VE ALINAN KARARLAR; ÖZET RAPOR

 

 1. 24 Kasım 2011 tarihinde yapılacak olan Dr. Füsun Sayek Eğitim Hastaneleri Kurultayı ve 25-26 Kasım 2011 tarihinde yapılacak olan XVI. TUEK programı konuşuldu. Ankara Tabip Odası işbirliği ve evsahipliğinde yapılacak olan etkinliklerin birinci duyurularının Temmuz 2011’de tamamlaması kararlaştırıldı. Uzmanlık derneklerinden içeriğe ilişkin görüş istenmesi, Ankara-İstanbul ve İzmir Tabip Odaları’ndan düzenleme kuruluna temsilci belirlenmesi için iletişime geçilmesi kararlaştırıldı.
  1. 24 Kasım 2011 Perşembe saat 13.30-18.00 arasında Dr. Füsun Sayek Eğitim Hastaneleri Kurultayının yapılması kararlaştırıldı. Temel konuların sağlık kampusları ve üniversite hastaneleri ile sağlık bakanlığı arasındaki işbirliği yönetmeliği olması kararlaştırıldı.
  2. XVI. TUEK açılış oturumu; 25 Kasım 2011 saat 9.00-12.00 olacak şekilde planlanacaktır.
  3. Çalışma Grupları Genel Kurulu; 25 Kasım 2011 saat 13.00-18.00 arasında yapılması kararlaştırıldı.
  4. TUEK ve Çalışma Grupları Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında 25 Kasım 2011 tarihinde saat 18.00-19.30’da açılış kokteyli yapılacaktır.
  5. 26 Kasım 2011 TUEK programı kapsamında Çalışma Grupları için bir etkinlik düzenlenebileceği paylaşıldı.
 2. Vakıf hastaneleri çalışması ile dokümanların ilgili kurum temsilcilerine iletilmesi kararlaştırıldı.
 3. Haziran 2011’de basılmış olan Uzmanlık Eğitimi Ulusal Standartları kitabının dağıtımı ve duyurulması hakkında yol haritası belirlendi.
 4. Her bir uzmanlık alanının global ve özgün standartlarının belirlenmesi çalışmasının yapılması kararlaştırıldı.
 5. STE Standartları kitap hazırlığının yaz döneminde tamamlanması kararlaştırıldı.
 6. Uzlaşı çalışmalarına duyulan gereksinim üzerine Uzlaşı Komitesi belirlendi.
 7. Asistan ve genç uzman hekimler çalışmaları (Mecburi hizmet yapan hekimler toplantısı, Akademik liderlik ve profesyonelizm kursları, asistan hekimlerin profilinin belirlenmesi anket çalışması) hakkında bilgi verildi. Sürece ilişkin zaman planlaması yapıldı.
 8. Medya ile iletişim görev grubu küçük grup toplantısı Mayıs ayında yapıldı. Her derneğin temsilci bildirmesi için derneklere yazı yazıldı. Yanıt verenlerin listesi hazırlandı. Yanıt vermeyenlerden isim bildirme konusunda hatırlatma yapılması kararlaştırıldı.
 9. UYEK çalışmaları konuşuldu.
  1. UYEK Genel Kurulu’nun 24 Eylül 2011 Cumartesi günü saat 15.00-18.00 arasında yapılması kararlaştırıldı.
 10. E-bülten hazırlığı ile ilgili konuşuldu. Yaz döneminde hazırlığın tamamlanacağı paylaşıldı.

 Bir sonraki toplantının 10 Eylül 2011 Cumartesi günü saat 11.00-15.00 arasında Ankara’da TTB Merkez Konsey binasında yapılması kararlaştırıldı.