12 Haziran 2010

TTB-UDEK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI TOPLANTI RAPORU

12.06.2010, Ankara

(14.00-16.00)

 

GÜNDEM VE ALINAN KARARLAR

 1. TTB Merkez Konsey Genel Kurulu için iletilmiş olan çalışma raporunun gözden geçirildi. Yapılan çalışmaların bu rapora eklenerek güncelliğini koruması konusunda görüş oluşturuldu. Raporun 2010 yılı TTB Genel Kurulu’ndan sonra web sayfasına konulması kararlaştırıldı.
 2. Geçen toplantıdan bu yana yapılmamış ödevlerin tamamlanmasına yönelik hazırlıklar  
  1. Muayenehane hekimlerinin SGK’ya hizmet verebilmesi için açılan dava hakkında öneri sahibi ile iletişim kurulmasına karar verildi. Bu konuda öneri sahibi ile konuşuldu. Kendisinden dokuman istendi. Dokumanın iletilmesi için hatırlatma yapıldı.
  2. Asistan ve yeni uzman hekimlerle yapılan toplantı sonrası çalışmaların planlanması tamamlanmamıştır. TTB-Merkez Konsey temsilcisi, TTB-UDEK temsilcisinin yanı sıra asistan hekimler toplantısına katılan hekimlerin kendilerinin seçeceği 3 kişinin birinci genel kurula kadar çalışmaları yürütmesine karar verilmiştir. Bunun için asistan hekim e-posta grubuna bir mesaj atılacaktır.
  3. Tıp dışı alanlardan Tıpta Uzmanlık Sınavı için kadro açılması konusunun TTB-Hukuk Bürosundan görüş alındı ve konunun hukuksal süreç içinde olduğu öğrenildi
  4. Ulusal Uzmanlık Eğitimi Standartları belirleme çalışması ve Türkiye Mezuniyet Sonrası Eğitim Standartları taslak dokumanı hazırlanması konusunda girişimde bulunuldu. Ege Üniversitesi’nden bir grup öğretim üyesinin ön çalışma yapacağı paylaşıldı. Global Standartların dokuz başlığı TTB-UDEK YK üyeleri arasında paylaşıldı. Kitabahttp://www.ttb.org.tr/kutuphane/standartlar.pdf web adresinden ulaşılabilir. Ön çalışmanın da 1 Eylül 2010 a kadar yapılması kararlaştırıldı.
  5. Diğer çalışma başlıkları aşağıda sunulmuştur:
 1. i. Vakıf üniversiteleri ile ilgili çalışmalar konuşuldu ve kararlaştırıldı.
 2. ii. E-bülten Haziran 2010 için hazırlandı. Taslak format üzerinden görüşler alındı. Düzeltmelerin tamamlanmasından sonra bültenin web sayfasına yerleştirilmesi ve derneklere iletilmesi kararlaştırıldı.
 3. iii. TUEK planlanması üzerinde görüşler paylaşıldı. TUEK konu başlıkları ile ilgili uzmanlık dernekleri ile yapılacak yazışmaların Haziran 2010’da tamamlanması kararlaştırıldı.
 4. iv. Çalışma grupları çalışmalarının sürdürülebilirliği için çalışma yapılmasına karar verildi.
 5. v. Önemli gün ve haftalar konusunda uzmanlık dernekleri ile birlikte yapılan çalışmaların sürdürülmesine karar verildi.
 6. vi. Uzmanlık Derneklerine üyelik aidatlarının hatırlatılması kararlaştırıldı.
 1. UYEK (13 Haziran 2010) Genel Kurulu için hazırlık çalışmaları kapsamında UYEK Sekreteri genel kurulda sunulacak dokuman ve genel kurul raporu konusunda bilgi verdi. Toplantı organizasyonu hakkında görüş alış-verişinde bulunuldu.
 2. Şef ve Şef yardımcılığı sınav sürecine ilişkin bir çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Sınavla ilgili kanıta dayalı bilgi toplanması için veri toplama formu oluşturulması kararlaştırıldı.

 

Bir sonraki Yürütme Kurulu toplantısının

2010-Temmuz’da (birinci hafta) yapılmasına karar verilmiştir.