11 Nisan 2010

TTB-UDEK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

11.04.2010, İstanbul

(9.30-14.00)

 

 

GÜNDEM VE ALINAN KARARLAR; ÖZET RAPOR

Son toplantıdan bu yana gelen-gönderilen evraklar hakkında bilgilendirme yapıldı.

 1. Yeterlik kurul başkanlarına müfredat hakkında yazılan yazılara alınan yanıtların değerlendirilmesi yapılmıştır.
  1. Asil üye olan anadal ve yandallara gönderilmiş olan yazıya 3’ü ana dal olmak üzere 37 dernekten yanıt alınmıştır. 30 anadalın müfredatlarının olduğu belirlenmiştir. Var olan müfredatların çoğunluğunun TUKMOS ile uyumlu olduğu belirtilmiştir. Sonuçların uzmanlık dernekleri ile paylaşmak için rapor yazılması kararlaştırılmıştır.
  2. Yeterlik kurulu başkanlarının listesinin yapılmasına ve boardlarının olup olmadığı, board sınavlarının yapılma durumu, ziyaret programlarının yapılma durumları, sınavlara kaç kişinin girip girmediği, asistan karnesinin varlığı gibi bilgilerin alınması kararlaştırıldı.
 2. UYEK Genel Kurulu’nun ve çalıştayının 13 Haziran 2010 Pazar günü Ankara’da TTB Merkez Konsey binasında yapılmasına karar verildi. Çalıştay konusunun ana teması ile ilgili olarak yürütme kurulundan görüş beklenecektir.
 3. Ulusal Uzmanlık Eğitimi Standartları belirleme çalışması ve Türkiye Mezuniyet Sonrası Eğitim Standartları dokumanı hazırlanması konusu paylaşıldı. Bu konuda taslak hazırlama grubunun oluşturulması kararlaştırıldı. 2010 yılı sonunda ulusal standartlar taslağının hazırlanması konusuna karar verildi.
  1. Üyelik için yeni başvurular hakkında görüşüldü.
  2. Derneklere gönderilecek yazıda; bir sonraki genel kurulda görüşülmek üzere gündeme alınacak başvurularında var olan eksiklerinin tamamlanması ile ilgili bilgi verilmesi kararlaştırıldı.
  3. Web sayfasında yer alan başvuru kriterleri belgesinin şekilsel olarak yeniden gözden geçirilmesi kararlaştırıldı. (var olan dernekler, gözlemci-asil üyelik beklentileri, vb). Derneklerin duyuru için iletmiş olduğu duyurularına web sayfasında yer verilmesi kararlaştırıldı.
 4. Önümüzde (kısa dönem) planlanan toplantılar
  1. Hekimlerin zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası yaptırması ile ilgili dernek temsilcileri ile bir araya gelinmesi konulu toplantı 19 Nisan 2010 tarihinde TTB Merkez Konsey Binasında saat 18.00 da yapılacaktır.
 5. Web çalışmaları için kısa dönem içinde bir toplantı yapılmasına karar verildi.  
 6. E-bülten konusu gündeme alındı.
 7. Geçen toplantıdan bu yana UDEK kapsamında alınan sorumlulukların yerine getirilme durumu gözden geçirildi.
 8. Derneklere üyelik aidatlarının verilmesi konusu görüşüldü
 9. UEMS borcunun ödenmesi ile ilgili karar alındı.
 10. Muayenehane hekimlerinin SGK’ya hizmet verebilmesi için açılan dava hakkında Hukuk Bürosundan görüş alınmasına ve öneri sahibi ile iletişim kurulmasına karar verildi.
 11. Tıp dışı alanlardan Tıpta Uzmanlık Sınavı için kadro açılması konusunun TTB-Hukuk Bürosundan görüş alınmasına karar verildi.
 12. Asistan ve genç uzmanlar çalışma grubu oluşturulmasına, bu gruba uzmanlık dernekleri asistan ve genç uzman temsilcileri (3 yıllık uzman), AHEK, tabip odaları asistan ve genç uzman temsilcilerinin dahil edilmesi karar verildi. 16 Mayıs 2010; saat 9.00-13.00’de TTB-UDEK Yönetim Kurulu toplantısı içerisinde yapılması kararlaştırıldı.
 13. İstanbul’da yapılacak olan XVI. TUEK 10-12 Aralık 2010 tarihinde yapılmasına karar verildi. Derneklerden TUEK konuları için görüş alınması istenecektir.
 14. Genel Kurul 10 Aralık 2010 Cuma günü; saat 10.00-13.00 arasında yapılmasına karar verildi.
 15. Çalışma Grupları Genel Kurulu 10 Aralık 2010 Cuma günü; saat 14.00-17.00 arasında yapılmasına karar verildi.

 

Bir sonraki yürütme kurulu toplantısının 16 Mayıs 2010 Pazar günü Ankara’da saat 9.00-13.00 arasında TTB Merkez Konsey Binasında yapılmasına karar verildi.