11 Nisan 2009

TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

Yürütme Kurulu Toplantısı Tutanağı

11 Nisan 2009, İstanbul

TTB-UDEK 2007-2009 dönemi Yürütme Kurulu'nun onikinci toplantısı, 11 Nisan 2009 tarihinde İTO- Kadıköy Büro'da yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyelerimiz Dr. Raşit Tükel, Dr. Mustafa Ünlü, Dr. Ali Özyurt, Dr. Önder Okay, Dr. Semih Tatlıcan, Dr. Dilek Aslan ve Dr. Yıldıray Çete katıldılar. Dr. Sema Anak, Dr. Mehmet Demirhan ve ATUB-TTB temsilcisi Dr. Umut Akyol mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadı. Aşağıdaki gündem doğrultusunda Dr. Raşit Tükel'in başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar maddeler halinde sıralanmıştır: 

11 Nisan 2009 TTB-UDEK Gündemi

1.      Son dönemdeki gelişmeler hakkında bilgi aktarımı,

2.      Yeni üye olmak için başvuru da bulunan derneklerin değerlendirme ve üyeliğe kabul surecinin yeniden gözden geçirilerek belirlenmesi,

3.      2009 ATUB Sonbahar Genel Kurulu- İstanbul toplantısı hazırlıklarının değerlendirmesi,

4.      UDEK Genel Kurulu tarihlerinin saptanması,

5.      VII. UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu programının belirlenmesi,

6.      TUEY taslağının son durumu hakkında bilgi aktarılması,

7.      E-Bülten içeriğinin hazırlanması,

8.      Gelen evrakların incelenmesi.

            Kararlar

1.      18 Nisan 2009 tarihinde yapılacak olan "Uzmanlık Eğitiminde Kriz"çalıştayına derneklerin katılımı için yazı yazılmasına ve UDEK Yürütme Kurulunun en geniş şekilde temsil edilmesine karar verildi.

2.      UDEK yönetmeliğinde değişiklik önerileri tartışıldı. Asıl üyelik için başvurular değerlendirilirken, başvurunun yapıldığı uzmanlık alanında tek yeterlik kurulunun olmasının temel bir ölçüt olarak alınmasının önemi vurgulandı. Gözlemci üyelik başvurularında, üyeliğe kabul ya da red kararlarının UDEK Yürütme Kurulu tarafından mı, UDEK Genel Kurulunca mı verileceği konusunun UDEK Genel Kurulunun değerlendirmesine sunulması karalaştırıldı.

3.      Uzmanlık derneklerinin web sayfasındaki bilgilerinin güncellenmesi için derneklere bilgi formu gönderilmesi ve bilgilerin web üzerinden güncellenmesine olanak verecek teknik çalışmaların web yöneticisi tarafından yapılmasına,

4.      UYEK başkanının katılımıyla UYEK çalışmaları ve UYEK Genel Kurulu üzerine görüşme yapıldı. Görüşme sonucunda UYEK Genel Kurulu'nun 9 Mayıs 2009 tarihinde Ankara'da yapılmasına,

5.      16-18 Ekim 2009 tarihinde İstanbul'da yapılacak ATUB Sonbahar Genel Kurulu organizasyonu için TTB MK ile görüşülmesine,

6.      TTB-UDEK 30. Genel Kurulu'nun 7 Kasım 2009 tarihinde Ankara'da yapılmasına,

7.      XV. TUEK'nın 4-6 Aralık 2009 tarihleri arasında İzmir'de Ege Üniversitesinde İzmir Tabip Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenmesine,

8.      Gelen evraklarla ilgili gerekli yazışmaların ve UDEK e-bülteninin hazırlanmasının genel sekreter tarafından yapılmasına,

9.      Mayıs ayı toplantısının 9 Mayıs 2009 tarihinde Ankara'da yapılmasına karar verildi.

            TTB-UDEK Çalışma Grupları Temsilciler Kurulu Toplantısı Kararları

TTB UDEK yönetim kurulu kapsamında yapılan ÇALIŞMA GRUPLARI toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1.      Yeni kurulan İLAÇ VE TEKNOLOJİ çalışma grubunun raporu YK üyelerine iletilmiştir. Aynı rapor 10 Nisan 2009 toplantısı katılımcılarına da iletilmiştir. Bu konuda Dr. Mustafa Ünlü derneklere yazılacak yazı ile ilgili sorumluluk almış, 12 Nisan Pazar akşamına kadar bir taslak hazırlayacağını belirtmiştir.

2.      Etik Çalışma Grubu çalışmaları konusunda yapılan toplantıya çalışma grubunu temsilen Dr. Özlem Sarıkaya katıldı. Çalışma grubu temsilcileri tarafından belirlenecek olan başlıklarda derneklerin Etik Çalışma Grubu temsilcilerinin katılımıyla bir çalıştay düzenlenmesine karar verildi. Çalıştay programının ayrıntıları Etik Çalışma Grubu temsilcileri tarafından TTB-UDEK Yürütme Kuruluna iletilecektir.

3.      Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubunun yönetiminde TTB web sayfasında Derneklerden Haberler başlıklı bir bölüme yer verilmesi konusunda TTB Merkez Konseyi ile görüşülmesine ve bu görüşmeyi yapmak üzere Dr. Raşit Tükel'in görevlendirilmesine karar verildi. Bunun yanı sıra, Tıp Dünyası dergisinde benzer bir bölüm için yer ayrılması konusu tartışıldı.

4.      Kredilendirme konusunda, TTB STE-SMG Kredilendirme Kurulu, TTB-UDEK STE-SMG Çalışma Grubu, UDEK ve UYEK Yürütme Kurulu temsilcilerinin katılımıyla TTB STE/SMG Kredilendirme Yönergesi'nin ele alınacağı bir toplantı düzenlenmesine karar verildi.

9 Mayıs 2009 TTB-UDEK Gündemi

1.      Son dönemdeki gelişmeler hakkında bilgi aktarımı,

  • Eğitim Hastanelerinde Kriz Çalıştayı'nın değerlendirilmesi,
  • Tam gün yasa tasarısındaki son gelişmeler,
  • TUEY taslağında son durum,
  • TTB MK ve YÖK Başkanı görüşme sonuçlarının tartışılması,
  • UYEK GK kararlarının sunumu,
  • Derneklerle ilgili gelişmelerin konuşulması,

2.      2009 ATUB Sonbahar Genel Kurulu- İstanbul toplantısı hazırlıklarında son durum ve  ATUB ilkbahar genel kurulu hakkında rapor sunumu. U.Akyol,

3.      UDEK Genel Kurulu gündeminin saptanması,

9.      UDEK Çalışma Gruplarından gelen eylem planlaının gözden geçirilmesi,

10.  XV. TUEK hazırlıklarına başlanması ve kurultay programı hakkında ön görüşme,

11.  E-Bülten içeriğinin hazırlanması,

12.  Gelen evrakların incelenmesi.

                       

      Tarih  : 09 Mayıs 2009-Cumartesi

      Saat    : 13:00-17:00

      Yer     : TTB Merkez Konseyi, Maltepe, Ankara