17 Şubat 2007

XIV.  TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI TUTANAĞI

17 Şubat 2007

TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun 14. toplantısı 17 Şubat 2007 tarihinde saat 10.00-16:00 arasında TTB MK'nde  yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyeleri  Dr. Raşit Tükel, , Dr. Ali Özyurt, , Dr. Önder Okay, , Dr. Mustafa Ünlü, Dr. Sinan Adıyaman, Dr. Umut Akyol  ve Harmonizasyon Komitesi Başkanı Dr.İskender Sayek  katıldılar. Dr.Ali Kocabaş,Dr.Yıldıray Çete,Dr.Ali Kutsal ve Dr.Mustafa Morkoyun mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar. Toplantı belirlenen gündem doğrultusunda Dr. Raşit Tükel başkanlığında yapıldı:

1.  İlk olarak Çalışma grupları başkan, sekreterleri ve UYEK YK üyeleri   ile yapılan toplantıların değerlendirmesine geçildi: Toplantıların genel olarak başarılı geçtiği, 2 aylık aralarla yapılacak ortak toplantıların çalışmalara ivme kazandıracağı görüşü genel olarak benimsendi.

2.   Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneğinin FTR Alanının temsiliyet sorunu hakkındaki başvurusu nedeniyle 14 Şubat 2007 tarihinde toplanan Harmonizasyon Komitesi  kararları Dr. İskender Sayek tarafından açıklandı. Dr. Sayek'in hazırladığı toplantı tutanağının bir üst yazı ile ilgili dernek başkanlıklarına gönderilmesine karar verildi.

3. Dr. Füsün Sayek II. Eğitim Hastaneleri Kurultayı'nın 24 Mart 2007 tarihinde İstanbul'da yapılmasına karar verildi. Kurultay programı taslağı gözden geçirildi.

4.  UYEK-Yeterlik Kurul Başkanları ve Dernek Başkanları ortak toplantısının 4-5-6 Mayıs 2007 tarihinde Anakara'da yapılmasına karar verildi. Toplantı hazırlıkları için UYEK YK ile 14 Nisan 2007 tarihinde toplanılmasına,

5.  TTB-UDEK Genel Kurulunun 3 Haziran 2007 tarihinde Ankara'da yapılmasına,

6. UDEK Çalışma Gruplarının kısa-orta ve uzun dönem çalışma programlarının değerlendirildi. Programların ortaklaştırılması ve Genel Kurul hazırlıkları için çalışma gruplarıyla 14 Nisan 2007 tarihinde ortak toplantı yapılmasına karar verildi. Çalışma gruplarının eylem planlarının uzmanlık derneklerine  yazı ile, çalışma gruplarına ise e-posta yoluyla gönderilmesine karar verildi.

7. 15/2/2007 tarihinde kabul edilen 5581 sayılı BA­ZI KA­NUN VE KA­NUN HÜK­MÜN­DE KA­RAR­NA­ME­LER­DE DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI­NA DA­İR KA­NUN ile ilgili olarak basın açıklaması yapıldı. Dr.Tükel yasanın kabul edilemez olduğunu ve ciddi kadrolaşmalara kapı açacağını söyledi.

5. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğinin (EKMUD) başvurusu görüşüldü. Derneğe, üyelik başvuru formunun gönderilmesine, Akademik Geriatri Derneğinin üyelik başvurusunun Mart ayı toplantısında görüşülmesine karar verildi.

6. Farklı uzmanlık alanlarını temsil eden dernekler arasında ortaya çıkan, uzmanlık alanlarının sınırları ve kesişme noktalarıyla ilgili sorunların ele alınması ve çözüm yollarına ilişkin ilkeler oluşturmak üzere kurulan Uzmanlık Alanları Görev Grubuna üye olarak  aşağıdaki isimler seçildi;

Dr. İskender Sayek, Nural Kiper, Berna Arda, Ziynet Özçelik, Dinçer Fırat, Cem Kaptanoğlu

7. Dr.Umut Akyol'un ATUB toplantısına katılımı için TTB MK yazı yazılmasına,

8. Türk Radyoloji Derneğine UYEK'in gönderdiği yanıtın bir üst yazı ile gönderilmesine karar verildi.

                       

23    Mart 2007  TTB-UDEK Yürütme Kurulu Toplantısı Gündemi

1-UYEK-Yeterlik Kurul Başkanları ve Dernek Başkanları ortak toplantısının gündeminin belirlenmesi

2-TTB-UDEK Genel Kurulu gündeminin belirlenmesi

3-UDEK Çalışma Gruplarının kısa-orta ve uzun dönem çalışma programlarının değerlendirilmesi.

4-Gelen Evrak

5-E-Bülten yazı işleri toplantısı                                             

6-23 Mart 2007 UDEK YK  toplantısı gündeminin belirlenmesi

Toplantı Yeri: İTO- İstanbul  

Saat            : 14:00-19:00

Prof. Dr. Raşit Tükel               Doç. Dr.Yıldıray Çete             Dr. Ali Özyurt

Prof. Dr. Ali Kutsal                 Dr. Önder Okay                      Prof. Dr.Ali Kocabaş

Prof. Dr. Mustafa Ünlü             Dr. Mustafa Morkoyun