17 Kasım 2006

TTB-UDEK Yürütme Kurulu Toplantı Tutanağı

17 Kasım 2006

TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun 11. toplantısı 17 Kasım 2006 tarihinde saat 10.30-17.00 arasında  TTB-Merkez Konseyi binasında yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyeleri  Dr. Raşit Tükel, Dr. Ali Kutsal, Dr. Ali Özyurt ve Dr. Mustafa Ünlü katıldılar. Dr. Yıldıray Çete, Dr. Önder Okay, Dr.Ali Kocabaş Dr. Mustafa Morkoyun , Dr. Sinan Adıyaman ve ATUB temsilcimiz Dr. Umut Akyol  mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar. Toplantı belirlenen gündem doğrultusunda Dr. Raşit Tükel başkanlığında yapıldı:

1. Toplantının sabahki oturumunda 1 Temmuz 2006'da oluşturulan Çalışma Grupları  başkan ve sekreterleriyle toplanıldı. Çalışma Gruplarından 8 kişi toplantıya katılırken, dört katılımcı mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadı. Yaklaşık 50 dernekten gelen anket yanıtlarının değerlendirilmesini ardından, aşağıdaki işlemler yapıldı.

a) TTB-UDEK Çalışma grup toplantıları ile ilgili bir eylem planı çıkarıldı.

b) 1 aralık 2006 toplantıları için gündem oluşturuldu.

c) Oluşturulan eylem planları ve gündem bir üst yazı ile dernek yönetim kurulları başkanlarına gönderildi.

d) Derneklere yazılan mektupta, eylem planının Dernek Yönetim Kurullarında tartışılması sağlanıp ortaya çıkan görüşün 1 Aralık 2006 çalışma grupları toplantılarında sunulması istendi.

2. Öğleden sonraki oturumda XII. TUEK hazırlıklarına devam edildi. Yapılan çalışmalar gözden geçirildi. Kurultay kitabı yayınlanmasına karar verilerek yazıların 22 Kasım 2006 tarihine kadar toplanmasına ve kitabında 1000 adet basılmasına karar verildi.

3. TBMM görüşülecek olan torba yasa tasarısı görüşüldü. Yasa tasarısında ile  yabancı hekimlerin serbest çalışma hakkı, zorunlu mali sigorta, Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun yasa ile kurularak kurulda çoğunluk üyelerin Sağlık Bakanlığınca atanması ve Profesör ve Doçentlerin sınavsız şef, şef muavini olarak atanmalarını sağlayan maddeler bulunmaktadır. Bu tasarının geçmemesi için çalışmalar yapmak üzere TTB Merkez Konseyine  yetki veren karar önerilerinin 55. TTB Büyük Kongresine verilmesine karar verildi.

4. E-bültene girecek yazılar tartışıldı ve bülten oluşturuldu.

5. Gelen evraklar görüşüldü. Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu Başkanının UDEK Başkanılığına gönderdiği yazı değerlendirilerek görüşü alınmak üzere UYEK Başkanı Dr. Münir Kınay'a gönderildi.

 1 Aralık 2006 Yürütme Kurulu Toplantısı Gündemi

1-Kurultay çalışmalarının gözden geçirilmesi

2-55. TTB Büyük Kongresinin TUE ile ilgili kararlarının değerlendirilmesi

3-E-Bülten yazı işleri toplantısı

4-Gelen Evrak                                                            

5-Ocak ayı toplantısı günü ve gündeminin belirlenmesi

Toplantı Yeri: Dokuz Eylül Tıp Fakültesi 

Saat             : 19:00-20:00

Prof. Dr. Raşit Tükel                                          Doç. Dr.Yıldıray Çete                        Dr. Ali Özyurt

Prof. Dr. Ali Kutsal                                             Dr. Önder Okay                   Prof. Dr. Ali Kocabaş

Prof. Dr. Mustafa Ünlü                                       Dr. Mustafa Morkoyun