21 Temmuz 2006

TTB-UDEK Yürütme Kurulu Toplantı Tutanağı

21 Temmuz 2006

      TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun 8. toplantısı 21 Temmuz  2006 tarihinde saat 14:00-18:30 arasında  İstanbul Tabip Odası'nda yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Raşit Tükel, Dr. Ali Özyurt, Dr. Ali Kocabaş ve Dr. Ali Kutsal  katıldılar. Dr. Sinan Adıyaman, Dr. Mustafa Ünlü, Dr. Yıldıray Çete, Dr. Önder Okay., Dr. Umut Akyol ve Dr. Mustafa Morkoyun mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar. Dr. Raşit Tükel başkanlığında yapılan toplantıda gündemdeki konular görüşüldü ve aşağıdaki kararlar alındı:

1-1 Temmuz 2006 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen çalışma grupları toplantıları değerlendirildi. 24 dernekten 108 temsilcinin katıldığı toplantılar, bazı aksaklıklara rağmen olumlu olarak değerlendirildi. Toplantıya katılamayan dernekler de göz önünde bulundurularak çalışma grupları başkanlarının hazırlayacağı 5 soruluk bir anketin tüm derneklere gönderilmesine; anket sonuçlarının 7 Eylül 2006 tarihine kadar toplanmasına; gelen sonuçların değerlendirilmek üzere tekrar çalışma grup başkanlarına gönderilerek başkan ve sekreterlerin 7 Ekim 2006 tarihinde yapılacak olan UDEK toplantısına katılmalarının sağlanmasına karar verildi. Çalışma gruplarının faaliyetlerinin organizasyonu ile ilgili sorumluluk Dr. Ali Kutsal'a verildi.

2-1-3 Aralık 2006 tarihleri arasında İzmir'de yapılmasına  karar verilen XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı'nın Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Kurulu oluşturuldu. Düzenleme Kurulunda Dr. Raşit Tükel'in başkan, Dr. Ali Kutsal ve Dr. Ali Özyurt'un sekreter, UDEK yürütme kurulunun diğer üyeleri ve üç büyük ilin tabip odalarının yönetim kurullarının  belirleyeceği birer kişinin üye olarak yer alması kararlaştırıldı. Kurultay Bilimsel Kurulu ise UDEK, UYEK ve Uzmanlık Dernekleri olarak belirlendi. Kurultayda yerel düzenlemenin İzmir Tabip Odası tarafından yapılmasına, iletişim sekreteri olarak İkbal Solmaz'ın görev almasına karar verildi. Program önerisi içinde UYEK, uzmanlık dernekleri ve 3 büyük ilin tabip odaları başkanlıklarına yazı yazılarak görüş alınması kararlaştırıldı.

3-Maliye Bakanlığınca 1 Temmuz tarihinde yayımlanan " tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliği" görüşüldü. Sağlık harcamalarını kısmak amacıyla çıkarılan tebliğin önemli etik sorunlara, tanı koyma ve tedavi sürecinde güçlüklere, hasta yatışında artışlara ve sağlık kuruluşlarında gelir kaybına yol açacağı üzerinde duruldu. Tebliğin geri çekilmesi için kamuoyu oluşturmak üzere bir metnin kaleme alınarak uzmanlık derneklerine gönderilmesine ve hazırlanan metnin uzmanlık derneklerinden gelecek yanıtlarla birlikte kamuoyuna duyurulmasına karar verildi.

4-TTB Başkanı Dr. Gencay Gürsoy ile görüş alışverişinde bulunuldu. 9 Eylül 2006 tarihinde yapılacak UDEK toplantısında yeni seçilen TTB MK üyeleri ile tanışmak ve görüş alış verişinde bulunmak üzere bir araya gelinmesine karar verildi.

5-E-Bültene girecek haberler saptandı.

 

9 Eylül 2006 Yürütme Kurulu Toplantısı Gündemi

1-TTB-MK üyeleriyle tanışma

2-Çalışma grupları ile ilgili derneklerden gelen anket sonuçlarının değerlendirilmesi

3-XII.TUEK hazırlıklarının ve program önerilerinin tartışılması

4-E-Bülten yazı işleri toplantısı

5-Gelen Evrak     

6-7  Ekim gündeminin belirlenmesi

Toplantı Yeri: TTB Merkez Konseyi

Saat             : 10:30 -17:00

Prof. Dr. Raşit Tükel               Prof. Dr. Ali Kutsal                 Dr. Ali Özyurt

Prof. Dr. Sinan Adıyaman       Prof. Dr. Ali Kocabaş              Doç. Dr. Yıldıray Çete

Prof. Dr. Mustafa Ünlü             Dr. Önder Okay                     Dr. Mustafa Morkoyun