23 Haziran 2006

TTB-UDEK Yürütme Kurulu Toplantı Tutanağı

23 Haziran  2006

        TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun 7. toplantısı 23 Haziran 2006 tarihinde saat 10:30-17:30 arasında  TTB Merkezinde yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Raşit Tükel, Dr. Ali Özyurt, Dr. Mustafa Ünlü, Dr. Ali Kocabaş, Dr. Sinan Adıyaman ve Dr. Ali Kutsal  katıldılar. Dr. Yıldıray Çete, Dr. Önder Okay., Dr. Umut Akyol ve Dr. Mustafa Morkoyun mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar. Dr. Raşit Tükel başkanlığında yapılan toplantıda gündemdeki konular görüşüldü ve aşağıdaki kararlar alındı:

1-Spor Hekimliği Uzlaşı Kurulu toplantısı hakkında bilgi verildi. TTB-UDEK çalışmaları açısından çok olumlu karşılanan toplantının başarılı olarak sonuçlandığı görüşü paylaşıldı.

2-UYEK Çalıştayı sonuç bildirgesi tartışıldı. Çalıştayın istenen sonuca ulaştığı ve sonuç bildirgesinin tüm uzmanlık derneklerine gönderilmesine karar verildi.

3-15 Mayıs tarihinde Danıştay I. Dairesinde yapılan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Tasarısı görüşmeleri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Özetle, Danıştay 1. Dairesinde konunun tekrar değerlendirilerek görüşmelerin sürdürülmesiyle ilgili olarak alınacak kararın taraflara iletileceği öğrenildi.

4-TTB-UDEK Çalışma Programı doğrultusunda oluşturulan 6 alanla ilgili raporlar ve bu raporlar esas alınarak uzmanlık dernekleri temsilcilerinin katılımıyla 1 Temmuz 2006 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan çalışma grupları toplantısının ayrıntıları görüşüldü. Toplantıya yaklaşık 20 dernekten 100 dolayında temsilcinin katılacağı bildirildi.

5-XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı'nın 1-3 Aralık 2006 tarihleri arasında İzmir'de yapılması kararlaştırıldı. Kurultay Düzenleme Kurulu'nun TTB-UDEK ve TTB-UYEK Yürütme Kurulları ve İzmir Tabip Odasından 2 temsilcinin katılımıyla oluşturulmasına; Kurultay programının belirlenmesi için TTD-UDEK üyesi derneklerden ve 1 Temmuz 2006 tarihinde toplanacak olan Çalışma Gruplarından öneriler istenmesine karar verildi.  21 Temmuz 2006 tarihinde yapılacak olan Yürütme Kurulu toplantısında konunun tekrar görüşülmesi kararlaştırıldı.

6-ATUB'dan asistanların haftalık çalışma saatleriyle ilgili olarak gönderilen anket formunun tüm uzmanlık derneklerine gönderilmesine karar verildi.

7-Eğitim Hastaneleri Öğretim Elemanları Derneği yöneticileriyle yandal sınavlarıyla ilgili olarak yapılan görüşme hakkında bilgi verildi. İlgili derneğin yöneticileri, yandal sınavlarının iptalinin asistan açığını artırdığını ve biran önce sınavın açılması için destek istediklerini belirttiler. Dernek yöneticilerine, konunun yargıda olması nedeniyle yargı sürecinin beklenmesi gerektiği; Sağlık Bakanlığı'nın adil, nesnel ve bilimsel ölçütleri esas alan bir sınavın yapılması yönünde adımlar atması durumunda, TTB-UDEK olarak gerekli desteğin verileceği bildirildi.

8-E-Bültene girecek haberler saptandı.

9-Gelen evraklar görüşülerek karara bağlandı.

 

21 Temmuz 2006 Yürütme Kurulu Toplantısı Gündemi

1-1 Temmuz Çalışma grupları toplantısının değerlendirilmesi

2-XII.TUEK hazırlıklarının ve program önerilerinin tartışılması

3-E-Bülten yazı işleri toplantısı

4-Gelen Evrak     

5-Temmuz ayı gündeminin belirlenmesi

Toplantı Yeri: İstanbul Tabip Odası -Cağaloğlu-İstanbul

Saat             : 14:00 -19:00

Prof. Dr. Raşit Tükel               Prof. Dr. Ali Kutsal                 Dr. Ali Özyurt

Prof. Dr. Sinan Adıyaman       Prof. Dr. Ali Kocabaş              Doç. Dr. Yıldıray Çete           

Prof. Dr. Mustafa Ünlü             Dr. Önder Okay                     Dr. Mustafa Morkoyun