25 Kasım 2005

TTB-UDEK Yürütme Kurulu Toplantı Tutanağı 

25 KASIM 2005


25 Kasım 2005 tarihinde saat 10.30- 13:00 arasında  yeni seçilen TTB-UDEK Yürütme Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıya üyeler; Dr. Raşit Tükel, Dr. Sinan Adıyaman, Dr. Umut Akyol (ATUB temsilcisi) , Dr. Yıldıray Çete, Dr. Ali Kocabaş, Dr.Ali Kutsal, Dr. Mustafa Morkoyun, Dr. Önder Okay, Dr. Ali Özyurt (Genel Sekreter), Dr. Mustafa Ünlü katıldılar. 

Toplantı öncesi TTB. II. Başkanı Dr. Metin Bakkalcı bir konuşma yaptı. Yeni seçilen üyeleri kutlayarak yeni görevlerinde başarılar diledi. TTB-UDEK’ nun özerk bir yapıya sahip olduğunu belirterek TTM Merkez Konseyi olarak her türlü işbirliğine açık olduklarını, daha önceleri yapılan olumlu çalışmaların bu dönemde de gelişerek süreceğine inancının tam olduğunu belirtti. 

Yürütme Kurulu üyelerini uzmanlık eğitimi ile ilgili olarak TTB gündeminde olan konularla (şef atamaları, 15 yeni tıp fakültesi açılması girişimi, vb)  ilgili olarak bilgilendirdi. Bu ve benzeri konularda ortak çalışmalarla güçbirliği oluşturarak bir sinerji yaratılabileceği, son olarakta TTB MK olarak yeni seçilen Yürütme Kurulu üyelerini TTB çalışmaları hakkında bilgilendirmek için bir toplantı önerisinde bulundu. 

Daha sonra eski Yürütme Kurulu üyeleriyle toplantıya geçildi. Toplantıya önceki Yürütme Kurulu’nda olup da, yeni Yürütme Kurulu’nda yer almayan üyelerden Dr. Pelin Zorlu katıldı. Dr. Zorlu kısaca; Ulusal Yeterlik Kurulu’nun (UYEK)  II. Çalıştay için hazırlıklara başlaması gerektiğini, Yeterlik Kurullarını kurma aşamasındaki derneklerin Yeterlik Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Çalıştay için daha önceki eğiticilerin görev yapabileceklerini belirtti. 

Ayrıca Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün “tıpta uzmanlık eğitimine yönelik, her bir uzmanlık dalında nitelik ve standartları belirleme, ilgili uzmanlık dalının müfredat ve asgari yapılması gereken uygulamaları ve mesleki bilimsel çalışma standartlarının belirlenmesi” konusunda toplantılar düzenlemeye başladığını,  Kızılcahamam ve Çeşme’de 2 toplantı yapıldığını, üçüncü toplantının Gebze’de 4-6 Aralık 2005 tarihlerinde olacağını ve bu toplantılara Eğitim Hastaneleri’nden 4’er  klinik şefi ve eğitimden sorumlu başhekim yardımcılarının davet edildiğini belirtmiştir. Derneklere de bu toplantılara katılmaları yönünde davetler geldiğini, bunların bazılarının  kendi kurullarında zaten bu yönde çalışmalar yaptıklarını belirterek bu çalışmalara katılmadıklarını, bazılarınınsa olumlu yanıtlar verdiğini belirterek yeni Yürütme Kuruluna başarılar dileyerek sözlerine son vermiştir.  Verilen kısa bir aradan sonra gündeme geçilerek yeni dönem çalışmalarına başlandı.

Yeni yürütme kurulunda yapılan oylama sonucu başkanlık, II.başkanlık ve muhasip üyeliği seçimi yapıldı. Oybirliğiyle aşağıdaki üyeler yeni görevlerine seçildiler:
 
Başkan                                 : Prof. Dr. Raşit Tükel
II.Başkan                             : Prof. Dr. Ali Kutsal,
 Muhasip üye                        : Prof. Sinan Adıyaman

Ayrıca görevden ayrılan eski üyelerin yerine diğer komite ve kurullara yapılan seçim sonucu aşagıdaki üyeler seçildiler:
Harmonizasyon Komitesi           : Prof. Dr. Ali Koçabaş
UYEK                                       : Doç. Dr. Yıldıray Çete


Gündemin ikinci maddesinde Dr. Önder Okay XI. TUEK hakkında kısa bilgiler vererek son gelişmeleri özetledi. 

3. gündem maddesi çalışma programının oluşturulması idi. Yapılan tartışmalar sonucu aşağıdaki ana başlıklarda anlaşmaya varılarak görev bölümü yapıldı:


I. 

Çalışma Alanları Sorumlu Üyeler
Sürekli Tıp Eğitimi  Ali Kocabaş / Ali Kutsal
Araştırma Mustafa Ünlü
Etik Raşit Tükel / Mustafa Morkoyun
Hasta bakımı, Standartlar, Rehberler Yıldıray Çete / Ali Kocabaş
Halk Sağlığı, İnsangücü Planlaması Önder Okay
Arşiv,Bülten,Web  Ali Özyurt
Yurtiçi ilişkiler, Basın, TBMM Sinan Adıyaman / Raşit Tükel
Yurtdışı ilişkiler, ATUB Umut Akyol
Yeterlik kurulları ile ilişkiler, UYEK Yıldıray Çete