TTB-UDEK 40. Seçimli Genel Kurulu 14 Aralık 2019 tarihinde TTB binasında yapılacaktır.

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun 40. Seçimli Genel Kurulu 14 Aralık 2019 Cumartesi günü Ankara’da Türk Tabipleri Birliği’nde  yapılacaktır. 

Genel Kurul Tarihi    :14 Aralık 2019 (Cumartesi)

Genel Kurul Saati     :10.00-16.00

Genel Kurul Yeri       : Türk Tabipleri Birliği

Adres: GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2/17-23, 06570 Maltepe-ANKARA 

TTB- UDEK Genel Kurulu Gündemi (14 Aralık 2019)

1-Açılış

2-Divan Başkanı ve Üyelerinin Seçimi

3-TTB-Merkez Konseyi Başkanının Konuşması

4-TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanının Konuşması