Türk Oftalmoloji Derneği yeni Yönetim Kurulu oluştu.

Sayı     :

UDEK/B.06

28.11.2017

Konu  :

Yeni Seçilen Yönetim Kurulunu Kutlama

 

Sayın Prof. Dr. Osman Şevki Arslan

Türk Oftalmoloji Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

29 Ekim 2017 tarihli Olağan Genel Kurul sonrasında Yönetim Kurulunuza seçilen sizi ve değerli meslektaşlarımızı kutlar, başarılar dileriz. Saygılarımızla.

Doç. Dr. Orhan Odabaşı

TTB-UDEK Başkanı

http://www.todnet.org/html/todnet.asp?a=kurul1: