sayi1200.gif (1699 bytes) 

Ödüllü Bulmaca

Bulmacamızda yer alan soruları bu sayımızdaki yazılardan seçtik. Doğru olarak yanıtlayıp 28 Şubat 2001 tarihine dek bize gönderen okuyucularımıza

2 TTB-STE Kredi Puanı veriyoruz. Ayrıca 5 kişiye TTB yayınlarından Editörlüğünü Dr. Murat Civaner, Dr. Zuhal Amato Okuyan adlı kitabı armağan ediyoruz. Bulmacanın çözümünü Mart 2001 sayımızda yayınlayacağız.

1- Parazit enfeksiyonlarında dışkıda yumurta ve larvaları saptanabilen bir etken grubu, 2- Astmalı hastalarda akut atağa neden olan alerjen etmenlerden biri, 3- Astmalı hastalarda akut atağa neden olan iritan maddelerden ev içi hava kirliliğinin en önemli nedeni, 4- Etyolojisinde içinde hepatit B aşısınında bulunduğu öne sürülen genetik ve çevresel etmenlerle açığa çıkan bir sinir sistemi  hastalığı, 5- Astmanın uzun dönem tedavisinde kullanılan antiinflamatuvar ilaç gruplarından biri, 6- İncelenecek dışkı örneğinin çöktürme yoluyla konsantrasyonu işleminde kullanılan bir madde, 7- Zehirlenmesinde belirti olarak bradikardi gelişen ilaç gruplarından biri,           8- Astma tedavisinde belirtilerin ve hava yolu tıkanıklığının önlenmesi amacıyla kullanılan ilaçlar, 9- Meme hastalıklarının erken tanısında kullanılmasıyla meme kanserinin mortalitesinde %20-70’lik bir azalma sağladığı bildirilen tarama yöntemi, 10- Çocuklarda 4-9 yaşları arasında televisyondaki karakterlerle özdeşim kurmanın yüksek olduğu dönem,

11- Bronş düz kasında gevşeme sağlayarak astma belirtilerini hafifleten ya da gideren ilaç grubu, 12- Kompartman sendromunda ilerleyen böbrek yetmezliği gelişmesine neden olan idrar patolojisi,

13- Parasetomol zehirlenmesinde kullanılan bir antidot, 14- Tanısında selefon bant yöntemi kullanılan parazit, 15- Hava yollarının kronik inflamatuvar hastalığı, 16- (SS) Enflamasyon travma ya da kanser gibi nedenlere bağlı olarak mamografide saptanan değişiklik,

16- (YA) Gastroentestinal sistemdeki toksit maddeleri bağlayarak emilimini azaltığı için zehirlenenen hastalara içirilen madde,  

17- Memede belirlenen kistlerin ayırıcı tanısında kullanılan yöntem,

18- Dünya Sağlık  Örgütü tarafından en önemli ikinci karsinojen olarak kabul edilen hastalık,

19- Zehirlenmelerde etkeni uzaklaştırmak amacıyla hastayı kusturmak için verilen solüsyon,

20- Genellikle yetişkinlerde olmak üzere duyarlı hastalarda astma atağını ortaya çıkaran ilaçlardan biri,

21- Normal memede mamografi ile belirlenen dansite değişikliğini en sık nedeni.

Eylül Sayımızdaki Bulmacanın Çözümü:

1- Mukosilieraktivite, 2- Kweım, 3- Psikosomatik, 4- Sialolitiazis, 5- Alerjikfungalsinüzit,

6- Osteoartrit, 7- Soğuk Zincir, 8- Osteomeatalkompleks, 9- Engellilik, 10- Akciğer Kontüzyonu, 11- Biotinidaz, 12- Obezite, 13- İnstabilite, 14- Konjenitalhipotroidi,

15- Sialografi, 16- Ranula, 17- Alopesi, 18- Sinovyalhipertrofi, 19- Sfenoid, 20- Orşit,

21- Egzersiz, 22- Kabakulak, 23- Simulasyon.

 

.......