sayi1200.gif (1699 bytes) 

Bizce

            Olumsuzluklarını bize sunarak sorunun değil çözümün bir parçası olmanın ilk adımını atan  sağlık ocağımızı bu girişimininden dolayı destekliyoruz. Sorunlar gün gibi ortada, “yokmuş gibi davranmak” sorunları gidermiyor. Tersine gün geçtikçe içinden çıkılmaz durum alıyor. Bir yanından bulaşılan çarpıklıklar sesimizi kısıyor, gören gözlerin önüne perdeler inmesine neden oluyor. Zaman geçmedi. Gecikmedik. Yanılmaktan korkmayalım. Alanımıza bir ses verelim. Ocaklarımızın sıkıntılarını yinelemek bir yana bir ucundan tutmuşluklarımızı anlatalım. Darlandığımız, içinden çıkamadığımız sorunlarımızı ortaya atalım.

            Deprem nedeniyle olumsuz etkilenen Düzce İlimizin Beyköy Sağlık Ocağı, tüm olumsuzlukları gözler önüne sererek ülkemizdeki sağlık gerçeğini yansıtmaktadır. Sağlık ocağı personeli özverili çalışmaları sonucunda tablolarda sunulan verilere ulaşabilmiştir.

            Sağlık ocağı bölgesinde ana ölüm hızının 0 olması yürütülen ana sağlığı hizmetlerinin olumlu olduğunu göstermektedir. Gebe ortalama izlem sayısı 3.6 ile düşüktür. Bunun artırılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

            Bölgede ölü doğum hızı yüksektir. Bu yüksekliğin nedeni araştırılmalı ve nedenleri ortadan kaldırılarak hizmetler ana sağlığı hizmetlerinin planlanmasında yer almalıdır.

            Bebek ve çocuk sağlığında yapılan çalışmalar incelendiğinde, aşılama oranlarının %100 olması sevindiricidir.

            Bebek ölüm hızı ülke geneline göre düşüktür. Bebek ortalama izlem sayısı ülke geneline göre yüksektir. Sağlık ocağı çalışanları bebek ve çocuk sağlığı çalışmalarının sürekliliği sağlanmalıdır. 

            Bölgedeki doğumların büyük ve bir kısmının hastanede yapılmasına karşın, halen sağlık çalışanları yardımı olmadan yapılan doğumların olması üzüntü vericidir. 

            Aile planlaması hizmetlerine bakıldığında korunan kadın yüzdesinin %56.2 ve etkin yöntem kullananların oranı Türkiye genelinin üzerindedir. Ayrıca bölgede erkeklerin korunma yöntemleri de araştırılmalıdır.

           

            Bilimsel ve dostça kalın.

 

.......