sayi1200.gif (1699 bytes) 

SİZ OLSAYDINIZ

Ekim sayımızda yayınladığımız dosya 20’yi anımsatıp sizlerden gelen yanıtları ve TTB Yüksek Onur Kurulu’nun kararını yayınlıyoruz.

            Dosya: 20     

            Dr. T.A. Erkek, 47 yaşında, genel cerrahi uzmanı, ... hastanesinde çalışıyor.

            Bir gasp olayının sanığı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Y.K. yoğun biçimde işkence görür. Emniyet amirliğinden ağabeyi tarafından alınır ve ... hastanesine götürülür. Burada, künt batın travması nedeniyle opere edilen Y.K. ertesi gün yeniden gözaltına alınır. 10 gün boyunca kardeşinin nereye götürüldüğünü bulmaya çalışan S.K. sonunda Y.K.'nin ... hastanesine teslim edildiğini öğrenir. Y.K. "bağırsak düğümlenmesi, pankreas zedelenmesi ve iç kanama" nedeniyle yeniden opere edilir, ancak bir gün sonra yaşamını yitirir.

            İnsan Hakları Derneği her iki ameliyatı yapan Doç. Dr. T.A.'yı tabip odasına şikayet eder. Tabip odası soruşturma açar ve Dr. T.A.'nın hastanın ölümünden sonra ameliyat ekibindeki diğer bir hekime, hasta dosyası ve ameliyat defterinde değişiklik yaparak, 2. ameliyat bulgu ve işlemlerini 1. ameliyat bulgu ve işlemleriymiş gibi yazması için baskı yaptığı ortaya çıkar.  

            Siz Olsaydınız, bu olayda kusur olup olmadığına, varsa derecesine nasıl karar verirdiniz?

            Dosya 20’ye ilişkin yanıtlardan

            Yanıt 1: Dr. T.A. öncelikle olaydaki kusurunu ortadan kaldırmak amacıyla resmi evraklarda tahrifat yapılması için baskı yapması olumsuz bir davranış olup suçlu olduğunun bir göstergesidir.

            Dr. T.A., Y.K.’nın ilk muayeneye getirildiğinde işkence gördüğünü belirtmiş ve gerekli müdahaleyi yapmış olsaydı Y.K. ölmeyecekti. Bu nedenle Dr. T.A. hekimlik anlayışıyla bağdaşmayan bir işlem yaparak mesleğini kötüye kullanmış ve bir kişinin ölümüne neden olmuştur.

            Sonuç olarak Dr. T.A. suçludur ve hakkında soruşturma açılarak gerekli cezai işlemin yapılması uygun olacaktır.

Dr. R. Cenap Yıldırım/Kırıkkale

            Bir hekim kendisine başvuran tüm hastalara ayrım göstermeksizin gerekli muayenelerini yapmalı ve özellikle darp cebir görülmesi halinde ilgili yerlere bu konuda raporu tanzim etmelidir.

            Dr. T.A. kendisine getirilen hastaya gerekli muayeneyi yapmamıştır. Ayrıca hasta getirildiğinde vücudunda mevcut olan darp ve cebirler hakkında rapor düzenlememiştir. Y.K. tedavi olmadan tekrar belli bir süre ortada gözükmemiş ve daha sonra tekrar Dr. T.A.’ya getirilmiştir. Muayene eden doktor ilk muayenedeki hataları tekrarlamış ve gerekli hassasiyeti göstermemiştir.

            Hekimlik ahlakıyla bağdaşmayan davranışlarda bulunan Dr. T.A. diğer meslektaşlara örnek olmaması amacıyla hakkında soruşturma açılarak gerekli cezanın alması sağlanmalıdır. Ayrıca TTB tarafından Dr. T.A. hakkında inceleme başlatılmalı ve hekimlik mesleğini yapması engellenmelidir. Bu suretle bazı kurumların hekimler üzerine baskı yapması önlenebilir ve bazı hekimlerin hekimlik onuru ile oynamaları engellenmiş olabilir.

Dr. Reha Çankaya/Ankara

Tabip Odası Onur Kurulu karar gerekçesi:

 

            Olayın seyrini değiştirmek için baskı ile resmi evraklarda tahdifat yaptırması

            Bu değişiklik ile müessir fiilin zamanını saptırmak ve olayın sorumluluğunu başkasının üzerine atmak istemesi

            İlk ameliyattan 10 gün sonra yapılan ikinci ameliyata karar vermede gecikmesi ile kasıt olmasa da bilmeyerek de olsa hastanın ölümüne az ya da çok pay sahibi olması

            Tabip Odası Onur Kurulu kararı: 6 ay meslekten alıkoyma

            YOK kararı:

            "Tabip Odası Onur Kurulu kararının onaylanması ve ayrıca, İlçe İdare Kurulu'nun verdiği ve İl idare Kurulu'nun onayladığı men'i muhakeme kararı idari yargı nezdinde itiraz edilmesinin Tabip Odasına önerilmesine.

Dosya 22 ye ilişkin görüşlerinizi bekliyoruz. Yanıtlarınızı ve TTB Yüksek Onur Kurulu’nun kararını Şubat 2001’de yayınlayacağız

            Dosya 22: E.F: Erkek, 40 yaşında, Genel Cerrahi uzmanı, SSK hastanesinde çalışıyor, muayenehanesi var. Karnında şişlik yakınmasıyla SSK Hasanesi Kadın Doğum polikliniğine başvuran S.U., batında kitle tanısı ile hastaneye yatırılır. Dr. A.M. tarafından opere edilen hastanın karnındaki kitle alınır. Ancak ertesi gün hastanın idrarında azalma saptanınca, Üroloji uzmanı Dr. İ.Ç. tarafından tekrar opere edilir ve önceki ameliyat sırasında atılan dikişlerden birinin üretere bası yaptığı görülerek gerekli girişimde bulunulur. Aradan birkaç gün geçtikten sonra, hastada şiddetli karın ağrısı ve şişkinlik yakınması oluşur. S.U bu kez Dr. E.F. tarafından üçüncü kes opere edilir. Dr. E.F ameliyat sırasında, karında ağrı ve şişkinliğe neden olan şeyin, daha önceki ameliyatlardan birinde batında unutulmuş olan iki adet gaz kompres olduğu görür.

            Olay basına yansır; Dr. E.F verdiği demeçlerde Dr. A.M.'nin hastanın karnında iki metre boyunda gazlı bezlek unuttuğunu ve hastanın idrar kanallarını bağladığını ifade ederek Dr. A. M.'yi suçlar. Dr. A.M. Tabip Odasına bir şikayet dilekçesini yazarak, Dr. E.F. ile bir kooperatif sorunu yüzünden davalı olduklarını, Dr. İ.Ç.'nin bezleri kendisinin unuttuğunu iddia eder.

Dr. A.M, üreterde oluşan tıkanmanın kendi hatası olduğunu kabul etmekte, kitlenin üretere çok yakın olduğunu ve bu tür hataların her zaman olası olduğunu ifade etmektedir.

            Soruşturma sonucu hazırlanan fezlekede, Dr. E.F'nin bir meslek hatasında olumsuz davrandığını belirtilmektedir.

            " Tanık Dr. İ.Ç. ifadesinde, kompresleri batında kendisinin unuttuğunu belirtmiş, soruları soru üzerine kompreslerin çıkarılması için yapılan operasyon sırasında Dr. E.F'nin "Dr. A.M'yi şimdi yaktım!" cümlesini sarfettiğini onaylamıştır. Dr. E.F. ifadesinde, basına zaten aksetmiş bir konu hakkında bilimsel açıklamalarda bulunduğunu, herhangi bir kişi adını kullanmadığını belirtmiştir.

            Dr. E.F, Dr. A.M'nin yapmış olduğu bir meslek hatasını onun aleyhine kullanmak istemiştir. Ameliyat sırasında Dr. İ.Ç.'nin de kabul ettiği gibi "Dr. A.M.'yi şimdi yaktım!" tabirini kullanmış, bir gazete de elinde kompresler olduğu halde fotoğraf çektirmiş ve yayımlanmasına izin vermiştir. Bu davranışlarıyla Dr. E.F, Dr. A.M.'nin bir meslek hatasında olumsuz davranmıştır.

            Siz Olsaydınız, bu olayda kusur olup olmadığına, varsa derecesine nasıl karar verirdiniz?

 

.......