Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi

Abonelik

Sevgili STED Okurumuz,

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi'nin adresinize postalanmasını ister misiniz?

Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayın organı Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED) bilindiği gibi 1992 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren, birinci basamakta çalışan meslektaşlarımıza yönelik bir dergidir.

STED’in basılı olarak da dileyen meslektaşlarımıza ücretsiz olarak (meslektaşlarımız yalnızca posta masrafını karşılayacaklar) ulaştırılmasını hedefliyoruz. Eğer STED’in adresinize ulaştırılmasını istiyorsanız Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin Garanti Bankası IBAN: TR10 0006 2000 0120 0006 2973 33 hesabına 60 TL yatırarak, derginin postalanması istenilen adres ile birlikte banka havale dekontunu e-posta ya da faks yoluyla TTB Merkez Konseyi adresine gönderilmesi ya da dekontun [email protected] adresine elektronik posta yolu ile iletilmesi yeterlidir.

Yazışma Adresi:
Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570, Maltepe/Ankara
Tel : (0 312) 231 31 79 (pbx)
Faks : (0 312) 231 19 52-53
E-Posta : [email protected]