Diğer Yayın Listesi

 • Ankara Tabip Odası ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin düzenlediği Şehir Hastaneleri Sempozyum kitabı
 • İktisadi Düşünce Tarihi, Gülten Kazgan
 • Tahsildarlar ve Borçlular-Karşı-İktisat Gözüyle Dünya Kapitalizmi ve Türkiye, Ahmet Haşim Köse, Ahmet Öncü
 • Krediokrasi, Andrew Ross
 • Şok Doktrini-Felaket Kapitalizminin Yükselişi, Naomi Klein
 • Sağlığın Gaspı, Ivan Illich
 • Refah Devletinin Krizi, Pierre Rosanvallon
 • Neoliberalizm ve Devletin Yeniden Yapılandırılması, Faruk Ataay
 • Yeni Sağ Devlet, Birgül Ayman Güler
 • Para ve Finansın Ekonomi Politiği, Makoto Itoh, Costas Lapavitsas
 • Finansallaşma ve Ekonomik Kriz, Costas Lapavitsas
 • Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, Derleme
 • Şirket Egemenliği Çağı-Sosyal Devletten Ceza Devletine, Yasemin Özdek
 • İmparatorluk, Michael Hardt, Antonio Negri
 • Sermaye İmparatorluğu, Ellen Meikins Wood
 • Küresel Kapitalizmin ve Devletin Dönüşümü-Türkiye’de Mali İdarede Yeniden Yapılanma, Selime Güzelsarı
 • Türkiye’de Sağlık Emek Sürecinin Dönüşümü, Çağla Ünlütürk Ulutaş
 • Ulusların Sağlığı- Yeni Bir Ekonomi Politiğe Doğru, Gavin Mooney
 • Kitle Medyasının Ekonomi Politiği, Rızanın İmalatı, Edward S. Herman, Noam Chomsky
 • Mega Projelere Kitle Rızasının İmalatı, Bent Flyberg
 • Kamu Hizmetinin Metalaştırılması, Sedat Çal
 • Neoliberalizmin Kısa Tarihi, David Harvey
 • Değer Teorisi-Antropolojik Bir Giriş, David Graeber
 • Borç: İlk 5000 Yıl, David Graeber
 • Paranın İktidarına Karşı- Öfke Günleri, John Holloway
 • Finansallaşma, Borç Krizi ve Çöküş-Küresel Kapitalizmin Geleceği, Ümit Akçay, Ali Rıza Güngen      
 • Türkiye'de Sağlık ve Sosyal Güvenlik-Derleyen: Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Asuman Göksel, Ömür Birler
 • Türkiye'de Sağlık Siyaset Piyasa-Derleyen: Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Ömür Birler, Asuman Göksel
 • İnsana Karşı Piyasa-Türkiye’de Sağlık ve Sosyal Güvenlik- Derleyen: Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Ömür Birler, Asuman Göksel
 • Finansallaşma Kıskacında Türkiye'de Devlet, Sermaye Birikimi ve Emek-Pınar Bedirhanoğlu, Özlem Çelik, Hakan Mıhçı
 • Finansallaşma, Devlet ve Politik İktisat-Hakan Mıhçı
 • KÖO Çalışmıyor, David Hall
 • Yalancılara İnanmayın, David Price
 • KÖO’ya Karşı Manifesto
 • Kamu Özel Sektör İşbirlikleri Finansmanı Rant Vergisi-  Burcu Gediz Oral
 • 6428 Sayılı Kanuna Göre Kamu Özel İşbirliği Kavramı ve Yeni Bir Model Yap – Kirala – Devret-Mehmet Kadir Çakır
 • Kamu, Özel Sektör İşbirliği PPP Projelerinin Hukuki Rejimi- Ahmet T. Keşli
 • Kamu – Özel İşbirlikleri Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilere Sözleşme Yoluyla Gördürülmesinin Hukuki Rejimi- Çınar Can Evren
 • Kamu Özel Ortaklığı-Mehmet Fatih Gürkan
 • Kamu & Özel İşbirlikleri (Public & Private Partnerships – PPP) Ayhan Sarısu
 • Kamu Ekonomisi Perspektifinden Kamu – Özel Sektör Ortaklıkları- Mehmet Şahin, Özge Uysal Şahin
 • Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilere Gördürülmesi ve Devri Bakımından Anayasal Sınırlar- Abdullah UZ
 • Türkiye'de Sağlık ve Sosyal Güvenlik-Derleyen: Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Asuman Göksel, Ömür Birler
 • Türkiye'de Sağlık Siyaset Piyasa-Derleyen: Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Ömür Birler, Asuman Göksel
 • İnsana Karşı Piyasa-Türkiye’de Sağlık ve Sosyal Güvenlik- Derleyen: Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Ömür Birler, Asuman Göksel
 • Türkiye'de Sosyal Yardım Rejiminin Oluşumu-Denizcan Kutlu
 • Finansallaşma Kıskacında Türkiye'de Devlet, Sermaye Birikimi ve Emek-Pınar Bedirhanoğlu, Özlem Çelik, Hakan Mıhçı
 • Finansallaşma, Devlet ve Politik İktisat-Hakan Mıhçı
 • Kapitalizm Hasta Eder - Toplumcu Tıp-Deniz Akgün