HAKKINDA

Şehir hastaneleri açılmaya başladı. Şehir hastanelerini başka hastanelerden ayırt eden finansman yöntemi; kamu özel ortaklığı. Kamu hizmetinin finansmanı, o hizmetin tüm yönlerini etkiler, değiştirir, dönüştürür. Kamu özel ortaklığı yöntemiyle sağlık hizmeti sunulması da hizmeti alacaklara, hizmeti sunacaklara ve bizzat hizmetin kendisine etki edecek. Dönüşüm her zaman daha iyiye işaret olmayabilir, malum.

Şehir hastanelerini Dr. Ata Soyer 2009 yılında “sağlıkta fabrika düzeni” olarak tanımlamıştı. Türk Tabipleri Birliği, Sağlıkta Dönüşüm Programı ilan edilmeden önce ülke örnekleriyle birlikte neyin, nasıl ve neye dönüşeceğini anlatmıştı. Toplum ve Hekim Dergisi ve Tıp Dünyası Gazetesi arşivlerinde, , özel yayınlarda bugün olanlar ve hatta ileride olacaklar söylenmişti.

Şehir hastaneleri bugün farklı bilim dallarının ortaklaşa çalıştığı, farklı mesleklerden kişilerin bir arada ele aldığı güncel bir alan. Bu alanda araştırma yapmak isteyenlerin yolunu kısaltmak, kimi bilgilere erişimlerini sağlamak için bir sayfa kurmanın yararlı olacağını düşündük.

Burada Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının açıklamaları, çalışmaları yer alıyor. Hukuk mücadelesine dair bilgilere de ulaşılabiliyor. Süreç içinde başka yasaların içinde düzenleme yapıldığı için takibi zorlaştıran mevzuat değişiklikleri de derlendi. Bu derlemede Türk Tabipleri Birliği’nin yürüttüğü hukuk mücadelesinin etkisinin de izlenebilmesi hedeflendi. Kaynakçaya ulaşım kolaylığı sağlanması amaçlandı. Konuya ilişkin yayınlar derlenirken destekleyen/eleştiren ayrımı yapılmadı, aksine bütün olarak sunuldu. Kamu özel ortaklığının, sağlık hizmetinin tüm alanlarına etkisinin kavranabilmesi için, sosyal güvenlik, çalışanların özlük hakları, hizmet finansmanı alanlarındaki çalışmalar da kaynakçada yer aldı. Şehir hastaneleri için dijital bir kütüphane olamasa da kısa bir katalog taraması hazırlamaya çalıştık.

Sayfanın sizlerin de katkılarıyla gelişeceğini düşünüyoruz. Görüşlerinizi, önerilerinizi ve katkılarınızı bekliyoruz. Çalışmalarınızı ileterek eksiklerimizi gidermenizi umuyoruz. 

İzleme Grubu:

  • Dr. Raşit Tükel
  • Dr. Sinan Adıyaman
  • Dr. Bülent Nazım Yılmaz
  • Dr. Bayazıt İlhan
  • Dr. Güray Kılıç
  • Dr. Kayıhan Pala
  • Av. Özgür Erbaş