Şehir hastanelerinin Türkiye’deki durumu Dünya Tabipler Birliği dergisinde yer aldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Şehir Hastaneleri İzleme Grubu üyeleri Prof. Dr. Kayıhan Pala, Av. Özgür Erbaş, Dr. Bayazıt İlhan, Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Sinan Adıyaman tarafından hazırlanan “Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı: Türkiye Deneyimi” başlıklı makale, Dünya Tabipler Birliği’nin dergisi World Medical Journal’in (WMJ) Aralık 2018 sayısında yayımlandı.

Makalede, kamu-özel ortaklığı ve sağlık alanındaki karşılığı şehir hastanelerinin Türkiye’deki gelişimine ilişkin süreç ve bugün gelinen noktada yaşanan sorunlar ele alındı. Aşırı yüksek bina ve donanım maliyetinin Türkiye’de şehir hastaneleriyle ilgili en başta gelen sorun olduğu tespitinin yapıldığı makalede, bunun ciddi bir kamu zararı oluşturduğu vurgulandı. Zaten çok yüksek olan şehir hastaneleri maliyetinin, yabancı para birimlerinde sözleşmelerin yapıldığı dönemden bu yana oluşan kur farkı nedeniyle daha da yükseldiği, bunun da Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizi derinleştirecek nitelikte olduğuna dikkat çekildi. 

TTB’nin şehir hastanelerine ilişkin tutumuna ve bu konuda bugüne kadar yapılan çalışmaların özetine de yer verilen makalede, şehir hastanelerinin “kamu” adı kullanılarak, küresel sermayeye yeni ve büyük bir kaynak aktarmanın aracı olduğu vurgulanırken, Türkiye toplumunun sağlık alanında bugüne dek yaşananlardan daha yıkıcı yeni bir özelleştirme ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuldu.

WMJ için tıklayınız…

Makalenin Türkçesi için tıklayınız…