TTB Dozerlerin, Kamyonların Değil Sağlık Hakkının Takipçisidir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Sincan-Batıkent metro hattı açılışı konuşmasında ne demek istedi?

 

14 Şubat 2014

Basın Açıklaması

 

TTB Dozerlerin, Kamyonların Değil Sağlık Hakkının Takipçisidir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Sincan-Batıkent metro hattı açılışı konuşmasında ne demek istedi?

Etlik Entegre Sağlık Kampüsü inşaatı ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Çok enteresan her türlü adımı attık, temel attık. Bir de baktık Ankara’dan Etlik’teki şehir hastanesiyle ilgili yürütmeyi durdurma geldi. Anlamak mümkün değil. bunlarla uğraşmaktan maalesef yolumuza devam etmekte engelleniyoruz. Yeniden bir yasal düzenleme yapacağız hastaneyi yapacağız. Öyle yada böyle milletimize hizmetten bizi alıkoyamayacaksınız, ne yaparsanız yapın. Bütün dozerler kamyonlar şantiyenin içinde duruyor. Yazıktır günahtır. Zerre kadar şu vatana muhabbeti olan bu adımları atmakta herhalde biraz sıkılır”

Süreci hatırlamakta yarar var.

Etlik ihalesi 30 Haziran 2011’de yapıldı. Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada Danıştay 13. Daire Başkanlığının 2011/3392E. Sayılı dosyasında ihalenin yürütmesinin durdurulmasına 6 Temmuz 2012’de karar verildi. Sağlık Bakanlığı karara itiraz etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu itirazı 17 Ekim 2012’de reddetti.

Bu kararın ardından “kuvvetler ayrılığı hayallerimizi gerçekleştirmemize engel oluyor” denerek bir yasal düzenleme yapıldı; 6428 sayılı Yasa Mart 2013’te yürürlüğe girdi. Yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruldu.

Ama Başbakan yargı kararlarına rağmen toplu imza töreniyle Etlik için 12 Eylül 2013 tarihinde sözleşme imzaladı, ardından 24 Ekim 2013’te temel atma töreni yaptı.

Bütün bu işlemler Danıştay kararına ve aslında suç olmasına rağmen yapıldı.

Şimdi şehir hastaneleri inşaatlarının yürümemesinin sebebi belli ki hukuki, yasal engeller değil parasal problemlerdir. Başbakan sarpa saran işlerin sorumluluğunu atacak yer aramaktadır.

Bu aşamadan sonra neyin kanunu çıkarılacak, anlaşılması zor görünüyor. “Şehir hastanesi ihalelerine karşı dava açılamaz, açılanlar görülemez, görülenler karara bağlanamaz, verilen kararlara uyulmaz” içerikli bir “yasa” yapılacağı tahmin edilebilmektedir.

Oysa 2011 yılından bu yana yapılan ihaleler 2005 yılından bu yana çıkarılan kira karşılığı hastane yaptırma mevzuatına aykırıdır. İhaleler başta Dünya Bankası, Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası ve Avrupa Konseyi tarafından belirlenen kurallara da aykırıdır.

Türk Tabipleri Birliği açtığı davaların, sağlık için, çalışanlar için, hastalar için her düzeyde takipçisidir.

Etlik’te Şehir Hastanesi yapılacağı gerekçesiyle boşaltılan ve donanımlı modern bir hastane iken ölüme terk edilen Etlik İhtisas Hastanesi de orada durmaktadır. Oluşturulan kamu zararının, sağlık hizmetlerindeki aksamaların, Etlik İhtisas Hastanesi boşaltıldığı için kiralanan özel hastanelerin, oralara sokulan dozerlerin, kamyonların sorumluluğu Türk Tabipleri Birliği’nin değil hukuku tanımayanların, ayak bağı görenlerin, kamu yararını gözetmeyenlerindir.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi