Kamu Özel Ortaklığı Yasası Anayasa Mahkemesi’nde

alt9 Mart 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6428 Sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi Ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun iptali istemiyle Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Türk Tabipleri Birliği’nin de TBMM’deki görüşmelerine davet edildiği Yasa Tasarısı’na ilişkin hazırlanan görüş Plan ve Bütçe Komisyonu’na iletilmiş ve TTB Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan Komisyon görüşmelerinde bir sunum yapmıştı. (Tasarıya ilişkin TTB görüşü için  http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/kanuntasari-3556.html )

Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu tarafından yasanının Anayasaya aykırılığına ilişkin hazırlanan rapor da CHP’ye iletildi (rapor için tıklayınız...).