İkitelli İhalesinde 468 Milyon 322 Bin 591 TL Açık Çıktı

altSağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı tarafından yapılan İstanbul-İkitelli Şehir Hastanesi ihalesinde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan fizibilite raporu ile ihale komisyonu kararının onayladığı ihale tutarı arasında 468 Milyon 322 Bin 591 TL fark olduğu ortaya çıktı. Yıllık kira bedelleri ise fizibilite raporunda 223 Milyon 462 Bin 781 TL iken ihale ile belirlenen tutar 230 Milyon TL oldu. Buna göre sadece bina kullanım bedelleri için bugünün rakamlarıyla her yıl 6.5 Milyon TL fazla ödeme yapılacak.

Türk Tabipleri Birliği tarafından ihalenin iptali talebiyle açılan davaya Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen belgeler incelendiğinde ihaleyi alan iş ortaklığı tarafından sunulan sabit yatırım tutarı teklifi 2 Milyar 205 Milyon 774 Bin 945 TL. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan son fizibilite analiz raporu verilerine göre ise sabit yatırım tutarı 1 Milyar 737 Milyon 452 Bin 354 TL olarak hesaplandı. İhalede belirlenen rakam ile fizibilite analizi arasındaki farkın nereden kaynaklandığı ise henüz belirlenebilmiş değil.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi