Sağlık kampüsü ihaleleriyle ilgili Danıştay kararları

altDanıştay 13. Dairesi"nin, Türk Tabipleri Birliği"nin açtığı davalarda Ankara Etlik, Ankara Bilkent ve Elazığ"daki "Kamu Özel Ortaklığı" yöntemiyle açılan sağlık kampüsü ihalelerinin yürütmesini durdurulmasına ve söz konusu ihalelere zemin oluşturan 3359 Sayılı Yasa"nın ek 7. maddesinin 8. fıkrasının Anayasa"ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi"ne başvurulmasına yönelik kararları açıklandı. 

Ankara Etlik ile ilgili karar için... 

Ankara Bilkent ile ilgili karar için... 

Elazığ ile ilgili karar için...

Anayasa Mahkemesi"ne başvuruya ilişkin karar için...