Bursa'da sağlık kampüsü girişimine yargı engeli

ttbBursa"da Yıldırım ilçesi Samanlı mahallesinde "Kamu Özel Ortaklığı" yöntemiyle yapılacak sağlık kampüsü yargı engeline takıldı. Bursa 2. İdare Mahkemesi, Bursa Tabip Odası tarafından "entegre sağlık kampusu çalışmalarında meslek kuruluşlarının, üniversitelerin görüşlerinin alınmadığı, yer seçiminin hatalı olduğu, tarım alanlarının korunmadığı gerekçeleriyle iptal edilmesi" talebiyle açılan davada, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi"nin yer seçimini belirleyen kararının yürütmesini durdurdu. 

 

Karar için...