TTB Tıp Fakülteleri Meclisi: Üniversite hastaneleri üniversitelerindir

tf2011

Türk Tabipleri Birliği"nin çağrısı üzerine biraraya gelen tıp fakültesi öğretim üyeleri, tıp fakültelerinde son dönem yaşananları, çözüm ve mücadele yollarını tartışmak üzere 29 Ekim 2011 Cumartesi günü TTB"de bir toplantı yaptı. 

 

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık’ın, Sağlık Bakanlığı"nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun hükmünde kararname taslağı ve kamu özel ortaklığı yolu ile kurulacak olan "sağlık kampüsleri"nin tıp fakültesi hastanelerinde hizmet ve eğitime, öğretim üyelerinin özlük haklarına dair neleri etkileyeceğini aktardığı sunumunun ardından, öğretim üyeleri kendi fakültelerinde yaşananlardan örnekler verdi. (Prof. Dr. Feride Aksu Tanık"ın sunusu için...)

Farklı yansımalar olmakla birlikte hemen tüm fakültelerde tıp eğitimi, nitelikli sağlık hizmeti sunumu, özlük hakları konularında gerileme yaşandığı ortaya kondu. “Tam gün” yasası ile başlayan uygulamaların başta performans olmak üzere halkın sağlığını olumsuz etkilediği belirtilerek sağlığın nitelikli sunumu dikkate alınmadan nicelik üzerinden değerlendirmenin sakıncaları çeşitli örneklerle aktarıldı.

Tıp fakültelerinin bir işletme gibi “kar etmesi”nin beklenmesinin, çalışanların düşük temel ücretlere mahkum edilip ancak “kardan pay alarak” geçimlerini sağlayabilir durumda olmalarının tıp fakültelerini amaçlarından saptırdığı vurgusu yapıldı. "İşletmeyi ayakta tutmak", "rekabet etmek", "daha çok kazanmak" gibi kaygıların hizmetin niteliğini düşürmesinin yanı sıra eğitimi de olumsuz etkileyeceği vurgulandı. Bu durumun mesleğin geleceğini de olumsuz etkileyeceğine dikkat çekildi. Eğitimin yanı sıra bilimsel araştırmalarla sağlığa katkı sağlama görevi olan; zor, karmaşık hastalıkların tedavisini de yürüten tıp fakültelerinin önce finansal krize sürüklenerek sonra “yönetemiyorsunuz, biz yaparız” denmesinin kabul edilemez olduğunun dile getirildiği toplantıda, üniversite hastanelerinin üniversiteler dışında yönetiminin söz konusu olamayacağı kaydedildi.

Çeşitli illerde ve fakültelerde bu olumsuz gidişe karşı durma çabaları anlatıldı. Öğretim üyesinden asistana, öğrenciden taşeron işçisine uzanan bu çabaların birlikte daha etkili ve güçlü olacağı, TTB çatısı altında örgütlenmenin bu birlikteliği sağlayacağı görüşü dillendirildi ve TTB Tıp Fakülteleri Meclisinin oluşturulması kararı alındı. Oturum sırasında oluşturulan yürütme kurulu, meclisin genişletilmesi ve en kısa sürede ortak hareketin başlaması için çalışmaları düzenleme görevi aldı.