Kayseri'de hekimlerle buluşma

ttbTTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık ile TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Osman Öztürk, 12 Ocak 2011 Çarşamba günü Kayseri’de hekimlerle buluştu. Tanık ve Öztürk, Kayseri Tabip Odası’nın ev sahipliği ve organizasyonu ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Tanık ve Öztürk, Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Karamehmet Yıldız ve Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Mustafa Demirel’in katılımıyla ilk olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Muhammet Güven, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Osman Günay ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru ile görüşmelerde bulundu.

Tıp Fakültesi’ndeki görüşmelerin ardından heyet, Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek, aile hekimleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya diğer ASM’lerden gelen hekimleri de katıldı. Buradan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçen heyet, Başhekim Doç. Dr. Hüseyin Arınç ile bir görüşme gerçekleştirdikten sonra, doktor odasında hastanede çalışan hekimlerle bir sohbet toplantısı yaptı.

TTB Heyeti son olarak, Kayseri Elektrik A.Ş.’nin toplantı salonunda “Hekimlik ve Sağlık Sistemi Nereye Gidiyor” konulu panele katıldı. Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Mustafa Demirel’in yönettiği panelde TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Osman Öztürk, birer sunum yaptılar. Saat 19.00’da başlayan ve 21.45’e kadar süren paneli yaklaşık 100 hekim izledi. Panelin, Kayseri’de son zamanlarda en geniş hekim katılımıyla gerçekleştirilen toplantı olduğu ifade edildi. Panele, SES Kayseri Şube Başkanı Orhan Karakaya ile Türk Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Ünal Polat da katıldılar.

Toplantılarda, ASM’lerin durumu, aile hekimliğinde yönetmelik değişiklikleri nedeniyle oluşan hak kayıpları, iş güvencesi, çalışma koşulları ve özlük haklarında yaşanan kayıplar, sağlıkta dönüşüm programının yarattığı olumsuzluklar, Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı ile kamu özel ortaklığı gibi konular ele alındı.