Dünya Tabipler Birliği'nin 'Finans Krizi ve Sağlığa Etkileri - Gelecek için Dersler' toplantısı

rigaDünya Tabipler Birliği'nin 'Finans Krizi ve Sağlığa Etkileri - Gelecek için Dersler' başlıklı iki günlük toplantısı Letonya'nın başkenti Riga'da Letonya Tabipler Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Letonya Sağlık Bakanı ve Dünya Tabipler Birliği Başkanının açılış konuşmalarını yaptıkları toplantıya DSÖ Avrupa Ofisi, Letonya, Lituanya, Estonya, Ukrayna, Rusya, ABD, Brezilya, Tayvan, Japonya, İngiltere, Finlandiya, Gürcistan, Slovenya, Makedonya, Bulgaristan, Türkiye'den Tabip Birliklerinin temsilcileri katıldı.

Toplantının ilk gününde ekonomik krizin sağlık sistemlerine etkisi, sağlık sistemlerinin ekonomik krize yanıtı, sürdürülebilir sağlık finansmanı, Obama Sağlık Reformları, Letonya ve Brezilya örneklerinde krizin sağlık sistemine etkileri, Letonya, Lituanya ve Ukrayna'da ekonomik krizin sağlık emek gücü göçü ile ilişkisi tartışıldı. İkinci gün krizin etik boyutu ele alındı. Sunulacak minimum hizmetler, ekonomik olarak dezavantajlı gruplara hizmet sunulması, kamu özel ortaklığı, risk yönetimi, iyi yönetişim gibi başlıklar tartışıldı.

Türk Tabipleri Birliğini Genel Sekreter Prof. Dr. Feride Aksu Tanık 'Kapitalizmin 2001 Krizi ve Sağlık- Türkiye Örneği' isimli bir sunum ile temsil etti.

 

riga