Bursa Tabip Odası’ndan Bursa Entegre Sağlık Kampusu Projesi Raporu...

Bursa Tabip Odası, Bursa Entegre Sağlık Kampusu Projesi ile ilgili Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışması kapsamında değerlendirme raporu hazırladı.

Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi'nin, şeffaflıktan uzak bir biçimde, başta sabit yatırım tutarı ve ihale bedeli olmak üzere projeye ilişkin hemen hiçbir konunun kamuoyuna açıklanmadığı bir girişim olduğuna yer verilen raporda, "Kamu kaynaklarının kamu çıkarları doğrultusunda harcanmasının sağlanması ve Bursa'da tedavi hizmetlerine ilişkin olarak sağlıkla ilgili gereksinimlerin eşitlik, verimlilik, kalite, şeffaflık ve hesap verebilirlik ölçütleri doğrultusunda karşılanabilmesi için kâr odaklı Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi'nden ivedilikle vaz geçilmeli; bilimsel bir yaklaşımla toplumun sağlık gereksinimlerinin karşılanması için çaba gösterilmelidir" denildi.

Raporda ayrıca, proje ile ilgili yanıtı bilinmeyen çok sayıda soru bulunduğuna dikkat çekilerek, bu soruların bir yandan toplumun bilme hakkı için, diğer yandan da bundan sonra yürütülecek hukuksal mücadelede kanıt niteliği taşıyacağı için yanıtlanması istendi.

Rapor için tıklayınız...