TTB, kamu-özel ortaklığı yöntemiyle yapılan Malatya FTR Hastanesi’ne ilişkin ÇSED araştırması kapsamındaki görüşünü firmaya iletti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kamu-Özel Ortaklığı yöntemiyle yapılan Malatya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon  (FTR) Hastanesi’ne ilişkin Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Araştırması (ÇSED) kapsamındaki görüşünü, talebi üzerine ilgili firmaya iletti.

TTB Merkez Konseyi’nin görüşünde, Malatya FTR hastanesinin de aralarında olduğu, farklı şehirlerde yapılacak FTR, Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Pskiyatri Hastaneleri ihalesinin iptali istemiyle TTB tarafından açılan davanın halen sürdüğüne dikkat çekilerek, konuya ilişkin tespitler aktarıldı.  

Sağlık hizmetinin kamu özel ortaklığı yöntemiyle sunulmaya uygun olmadığının vurgulandığı TTB görüşünde, ihaleyi alan firmanın yetersizliklerine ve ihaleyle ilgili hukuki süreçlerdeki aykırılıklara dikkat çekildi. TTB görüşünde, sağlık hizmeti planlanırken meslek örgütleri ve sendikaların sürecin tamamen dışında bırakılması dolayısıyla yaşanan aksaklıkların giderek artacağı, sağlık için yapılan harcama tutarının giderek artacağı buna karşın verimin azalacağı uyarılarında bulunuldu.

TTB görüşü için tıklayınız.