.........hor_line.gif (176 bytes)
.

 

Yazar: Silove D; Curtis J; Mason C; Becker R

Adres: Psikiyatrı Araştırma ve Eğitim Ünitesi, Psikiyatri Bölümü, New South Wales Üniversitesi, Liverpool Hastanesi, Avustralya.

Kaynak: JAMA, 276(5):410-5 1996 Ağustos 7

Ölüm oruçları, hekimleri  tarih boyunca karmaşık etik ikilemlerle karşı karşıya bırakmıştır. Zorla iade tehdidi altında bulunan iltica talebindeki kişiler, taleplerinin yerine getirilmesi için açlık grevine giren yeni bir grup olarak alışılmadık sorunlarıyla birlikte ortaya çıkmışlardır. İltica talebinde bulunan açlık grevindeki 3 Kamboçyalının Avustralya, New South Wales Sidney’deki bir hastaneye kabul edilmesi ile birlikte mültecilerin bakımıyla ilgilenen fizisyenler ve akıl sağlığı uzmanları önemli bazı etik ikilemlerle karşı karşıya kalmıştır. Bir çok faktör, uygulama ve karar alma süreçlerini karmaşıklaştırmıştır. Örneğin; kültürel ve dille ilgili engeller, hastanın geçmişte otorite (devlet) tarafından maruz kaldığı baskılar ve yasal prosedürün karışıklığı gibi. Açlık grevindekilerin, tıbbi ekibin ve devlet görevlilerinin davranışlarını belirleyen kuralların birbirinden farklılığı, köşeleri gittikçe daha da keskinleşen bir üçgen ortaya çıkarmıştır. İltica talebinde bulunan açlık grevindeki kişilere yönelik tavıra ilişkin en son öneriler; dışarıdan güvenilir bir hekim atamak ve bu hekime sağlıklarının kötüye gitmesi durumunda bu kişileri beslemeye (hayata döndürmeye) ilişkin açlık grevindenkilerin dileklerini ileten gizli advance directives (önceden verilen direktifler) vermek yönündedir. Ayrıca, biz, sorumlu hekim ve  açlık grevinin idaresiyle ilgili ihtilaflı konularda yardımcı olması için geçiçi bir etik komitesi kurulmasını faydalı buluyoruz.  Burada, bu önerilerin avantajları ve sınırları iltica talebinde bulunan kişilerin özgül kültürel, tarihsel ve genel koşullarına bağlı olarak incelenecektir.

Dil: İngilizce

 Unique Identifier 96317567

 MESH başlıkları:  Advance Directives (önceden verilen direktifleri) ; Kamboçya EH ; gelişmiş Ülkeler ; Etik; Tıp; İnsan ; İnsan hakları; New South Wales ; Hekimin  Görevi ; Mülteciler ; Açlıktan Ölme 

Yayın Türü: Süreli yayın makalesi

ISSN: 0098-7484

Basım yeri: ABD

Med Law 1991;10(3):211-8

 

Ana Sayfa

.

Sayfa Başı

Başa Dön

. . . .