.........hor_line.gif (176 bytes)
.

 

Isr. Med. Journal 2000 Mart; 2(3): 215-9

Uzun süreli açlık grevlerinin, plasma sıvılarının, lipoproteinlerin ve apolipoprotein B üzerindeki etkilerini araştırmak üzere, açlık grevine katılan 12 doktor üzerinde yapılan gözleme dayalı araştırma

Fainaru M., Schafer Z.

Lipid Araştırma Laboratuarı, Rabin Tıp Merkezi, Petah Tiqya, İsrail.

[email protected]

Önbilgi: Dislipidemi ve obezite  , atherosklerotik kardiovaskular hastalıkların ilerlemesi riskini doğurmaktadır. Bu tip durumlarda tedavi için oruç tutulması öğütlenmektedir. Bu çalışma, literatürdeki çelişkili sonuçları çözümleyebilmek için yapılmıştır.

Amaç: 3-5 gün süreli orucun (0 kalori, sıvı alımı serbest) triglycerid, kolesterol ve apoliprotein B nin plasma konsantrasyonu üzerindeki etkilerini araştırmak.

Yöntemler: Oruca başlayacak hekimler dört gruba ayrıldı: normolipidemik obez olmayan erkekler (1. Grup),  orta-düzey obez  2 kadın ve IV. Tip hİperlipidemili  2 erkek (2.grup), sağlıklı obez olmayan kadınlar (3. Grup), ağızdan kontraseptiv  kullanan obez olmayan sağlıklı kadınlar (4. Grup).

Oruç, hergün detaylı görüşmeler yapılarak kaydedildi: kilo kaybı, plasma glukozunda düşüş, ketonuri  bulgusu, serum kreatininde ve urik asid’ de hızlı artış ve plasma pH’inde düşüş. Serum glukozu, elektrolitler, karaciğer fonksiyonu, lipidler, lipoproteinler ve 0., 3. Ve 5. Günde apolipoprotein B takip edildi.

Bulgular: Tamamen oruç tutanlar orucun 3. Gününde (n=12) vücut kilosunun %15 ini, 5. Gününde (n=5) % 3.2 sini kaybettiler. Obez olmayan normolipidemik tüm erkek ve kadınların (1. Ve 3. Gruplar) plasma triglycerid’lerinde yükselme görüldü (%28-162 oranında) ve lipoprotein kolesterollerinde üç günün sonunda çok düşük yoğunluk (%22 –316 oranında) görüldü. 3. Günün sonunda obez ve hyperlipidemik erkeklerin ( 2. Grup) VLDL kolesterollerinde %17- 63 oranında düşüş görüldü ve ağızdan kontraseptiv kullanan kadınların (4. Grup) plasma trigliceridlerinde %20 düşüş görüldü. Düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol , 2. Grupta %13 yükselirken, 4. Grupta %7.3 düştü, 1. Ve 3. Grupta değişmedi. Apolipoprotein B seviyesinin LDL kolesterolüyle korelasyonu tüm gruplarda yüksek çıktı. Yüksek yüğunluklu lipoprotein kolesterol değişimlerinde tutarsızlık görüldü.

Sonuçlar: Bu sonuçlar, daha önce yayınlanmış raporların açıklanması ve uzlaştırılmasına yardımcı oluyor. Oruç süresince kişinin metabolik geçmişi, tüketilen enerji miktarıyla beraber, plasma lipidlerinin davranışı ve lipoprotein seviyelerini de etkilemektedir.

 

Ana Sayfa

.

Sayfa Başı

Başa Dön

. . . .