.........hor_line.gif (176 bytes)
.
left_cell4.gif (534 bytes)

 

17.04.2001

 

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NDEN
ZORUNLU BİR AÇIKLAMA

            İnsan yaşamının korunup, geliştirilmesi temel amacı olan hekimlik mesleği ve bu mesleğin yasal kurumu olan Türk Tabipleri Birliği’nin tüm sağlık sorunlarında olduğu gibi, son dönemde yaşanan açlık grevlerine ilişkin olağanüstü çabalarının tüm kamuoyu tarafından bilindiği inancındayız.

            Hekimlik mesleği doğası gereği insan bedenine yönelik her eylemi  kabul edilemez bulur. Bu nedenle hekimler hiçbir koşulda açlık grevleri ve ölüm oruçlarının özendirilmesine yönelik bir tutum içinde olamazlar.

            16 Nisan 2001 tarihinde basında izlendiği gibi Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr.Haluk Tokuçoğlu’nun “Türk Tabipleri Birliği ve bazı tabip odaları ölüm oruçlarını destekliyor” beyanı kabul edilemez bir açıklamadır. Bu talihsiz beyanın anlamı kendisi tarafından açıklanmak durumundadır. Aksi takdirde Türk Tabipleri Birliği tarafından Dr.Haluk Tokuçoğlu hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

            Kamuoyuna duyurulur.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ

 

Ana Sayfa

.

Sayfa Başı

Başa Dön

. . . .