.........hor_line.gif (176 bytes)
.
left_cell4.gif (534 bytes)


15.12.2000

KAMUOYUNA

            Bugün açlık grevlerinin 57. günü. İçinde bulunduğumuz günler, hatta her saat önemli sağlık sorunları oluşturma potansiyelindedir.

Türk Tabipleri Birliği olarak konuyla ilgili hekim sorumluluğumuz doğrultusunda bir faaliyet yürütmekteyiz. Bu süreçte bize mesleğimizin doğası olan yaşamı önceleme ve iki temel evrensel etik kural yol göstermektedir; bu kurallardan birisi “din, dil, cins, ırk, politik görüş ayırdetmeden” herkese eşit sağlık hizmeti sunmak, diğeri de insan yaşamına/onuruna hürmet etmektir. İnsan onuruna hürmet hekimlik pratiğimizde kişileri hastalıkları, tıbbi girişimler, tedaviler konusunda bilgilendirmek, bilgilendirilmiş onamlarını almak, gizliliklerine hürmet etmek gibi uygulamaları da içerir.

            Açlık grevleri politik, etik ve tıbbi açıdan karmaşık bir konudur ve tüm toplumun, bu arada öncelikle de ilgili hekimlerin açlık grevine yaklaşımda çok soğukkanlı olmalarını gerektirir. Çağdaş tıp uygulamaları açlık grevleri durumunda da geçerlidir ve açlık grevinin etik/tıbbi boyutu geçmişte hem ülkemiz, hem uluslararası alanda çok tartışılmıştır. Türk Tabipleri Birliği’nin bu konudaki uygulama ve yaklaşımını Dünya Tabipler Birliği’nin Bildirgeleri/İlkeleri, ulusal ve uluslararası tıbbi ve hukuksal metinler ve evrensel etik kurallar şekillendirmektedir. 

Açlık grevcisi ile bakımını üstlenen hekim arasında yukarıda saydığımız tüm tıbbi ve etik konuları içeren (bilgilendirilmiş onam, onamlarını almak, gizliliklerine hürmet gibi) hasta-hekim ilişkisi vardır.  Hekim kişiyi ayrıntılı olarak  uzun süreli açlık ve sonuçları konusunda bilgilendirir, muayeneyi, laboratuvar tetkiklerini ve müdahaleyi kabul edip etmediğini sorar ve onun kararı doğrultusunda gereğini yapar.

Son günlerde kamuoyunda tartışılan “zorla besleme”; bir tıbbi müdahale değildir. Zorla besleme hekimlerin gündemi de değildir. Bu söylediklerimiz doğrultusunda Adalet Bakanı Sayın Hikmet Sami Türk ile yapılan görüşmeler ve cezaevi savcılarının bilgisi ile Tabip Odalarımızca görevlendirilen nörolog, iç hastalıkları, adli tıp uzmanlarından oluşan ekiplerimiz ve cezaevi hekimi meslektaşlarımız Ankara, Ceyhan, Bartın, Gebze, Malatya, Çanakkale, Buca, Bayrampaşa, Ümraniye, Çankırı, Bursa, Niğde, Uşak, İçel cezaevlerinde açlık grevi yapanlara olağanüstü çabalarıyla iyi hekimliklerini uyguluyorlar.

            Konuyla ilgili herkesi sağduyulu olmaya ve hekimlere güvenmeye davet ediyoruz. Hekimler açlık grevi yapanların bilinçleri açıkken ya da kapandığında etik doğrular ve iyi hekimlik uygulamaları ne gerektiriyorsa onu yapıyorlar ve yapacaklardır. Hiçbir kişi ve kuruluşun hekimlik uygulamaları ile ilgili olarak   hekimlere baskı yapamayacağını anımsatmak isteriz.

            Açlık grevi konusunda Türk Tabipleri Birliği’nin; yaşamı ve insanı önceleyen hekimlik tutumu yeni olmayıp, geçmişinden onurlu biçimde bugüne ve yarına taşınmaktadır.

            Türk Tabipleri Birliği her zaman olduğu gibi, hekimlik meslek sorumluluğu ve evrensel etik kurallar çerçevesinde çözüme katkıda bulunmaya ve üstüne düşen tıbbi katkıyı sunmaya devam edecektir.

            Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ

Ana Sayfa

.

Sayfa Başı

Başa Dön

. . . .