.........hor_line.gif (176 bytes)
.
left_cell4.gif (534 bytes)


12 Aralık 2000 

BASIN AÇIKLAMASI

            Ölüm oruçlarının nedenlerinin çözümü konusunda çabaların yoğunlaştığı bir anda, bu gelişmeleri engellemeye yol açabilecek olaylar gerçekleşmektedir.

Son günlerde yaşanan saldırıların insan yaşamını koruma adına yürütülen çabaları gölgeleyemeyeceği inancında olup, odağı kim ve ne olursa olsun insan yaşamına yönelik saldırıları kınıyoruz.


Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi


Ana Sayfa

.

Sayfa Başı

Başa Dön

. . . .