e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Nisan 2005  Sayı: 135

 

Kocaeli’de Deprem Sempozyumu

Arama kurtarma ekiplerinin gösteri/tatbikatları ile başlayan deprem sempozyumunda bu yıl ilk olarak “sağlık” konusu da ayrı bir başlık olarak ele alındı. “Depremlerde Sağlık Hizmetleri” ana başlığında afetlerde hastanelerin durumu, deprem sonrası ilk ve acil yardım hizmetleri ve afetin psikososyal sonuçlarına ilişkin sunumlar yapıldı.

8.jpg (11867 bytes)Tıp Dünyası - KOCAELİ - Kocaeli Üniversitesi tarafından düzenlenen “Deprem Sempozyumu 2005” 23-25 Mart tarihleri arasında Kocaeli’nde yapıldı. İlk olarak 2003 yılında düzenlenen ve bu yıl 11 farklı meslek disiplinin katkı koyduğu ve bu disiplinlerin, aralarında TTB’nin de bulunduğu meslek örgütleri tarafından desteklenen sempozyumda 183’ü sözlü olmak üzere toplam 324 bildiri sunuldu ve 6 panel gerçekleştirildi. Yabancı konuşmacıların da yer aldığı sempozyumda deprem tüm yönleri ile tartışıldı.

Arama kurtarma ekiplerinin gösteri/tatbikatları ile başlayan sempozyumda “Marmara’da Deprem ve Tsunami”, “Deprem, Mühendislik Etiği ve Medya”, “Afet Yönetimi ve Deneyimlerimiz” tartışılan panel başlıkları arasında yer aldı.

Sempozyumda, bu yıl ilk olarak sağlık başlığı ve alanı da kapsama alındı. Bu kapsamda, 24 Mart 2005 Perşembe günü iki panel gerçekleştirildi, ayrıca sağlık alanı ile ilgili sunulan bildiriler tartışıldı. Sempozyum programında “Sağlık Paneli” başlığı ile yer alan panellerden ilki “Depremlerde Sağlık Hizmetleri” ana başlığında yapıldı. Panele konuşmacı olarak Kocaeli Üniversitesi  Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yrd. Prof. Dr. Nurşen Yüksel (Afetlerde Hastaneler, KOÜTF Deneyimi),  KOÜTF Acil Tıp AD’den  Yrd. Doç. Dr. Murat Ersel (Afete Hazır Olma: Hastane Afet Planları),  Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil ve İlk Yardım Şube Müdürü Dr. Atlan Özdem (Deprem Sonrası Acil ve İlk Yardım Hizmetleri Kocaeli Deneyimi) katıldılar. Sunum ve tartışmaların önemli vurgularından biri yaşanan deneyimler ışığında, özellikle hastaneler başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarının bölgelerinde olası olağandışı durumlara karşı hazırlıklılık düzey ve kapasitelerini arttırmaları gerektiği, bu hazırlık çalışmalarının kurumlar arası eşgüdüm ve işbirliği ile hayata geçirilmesinin zorunluluğu oldu.

Sağlık alanı ile ilgili ikinci panel “Afetin Psikososyal Sonuçları” başlığında gerçekleştirildi. Etkinliğe, KOÜTF Psikiyatri AD’den Prof. Dr. Bülent Coşkun (Marmara Depremi ve Deprem Sonrası Koruyucu Ruh Sağlığı Yaklaşımı), Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi Uzm. Dr. Alev Yücel Aktürk (Deprem Sonrası Ruh Sağlığı Hizmetleri Kocaeli Deneyimi), KOÜTF Psikiyatri AD’den Doç. Dr. Tamer Aker (Afetler ve Yardım Görevlileri, Afetlerde Ruhsal Travmaya Yaklaşım ve Kendini Koruma) katıldılar. Panelde başta sağlık çalışanları olmak üzere afetlerde hizmet veren çalışanların afet sonrası ruhsal sorunları, deprem sonrası yürütülen koruyucu ruh sağlığı çalışmaları ve deneyimleri tartışıldı.

Programda sağlık başlığında sözel bildiri tartışmaları da yürütüldü. Bu bildiriler arasında Prof. Dr. Necati Dedeoğlu “Afetlere Niye Hep Hazırlıksız Yakalanıyoruz? Bir Antalya Araştırması”, Kızılay temsilcileri “Kızılay Psikososyal Destek Programı-Toplum Merkezleri”, Türk Psikologlar Derneği temsilcileri de “Türk Psikologlar Derneği’nin Travma ve Doğal Afetlere Yönelik Çalışmaları” konulu bildirileri sundular.

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön