e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Nisan 2005  Sayı: 135

 

Eğitim Hastaneleri Kurultayı’na “sürgün genelgesi” damgasını vurdu

“Genelge iptal edilsin”

26 Mart günü gerçekleştirilen “Eğitim Hastaneleri Kurultayı”nda uzman ve başasistanların başka illere atanmasına ilişkin genelgenin iptal edilmesi istendi.

3.jpg (13659 bytes)Tıp Dünyası – ANKARA – Ankara Tabip Odası, TTB Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (UDKK) ile Eğitim Hastaneleri Eğitim ve Öğretim Elemanları Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Eğitim Hastaneleri Kurultayı” 26 Mart 2005 Cumartesi günü SSK Dışkapı Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kurultaya, eğitim hastanelerindeki uzman ve başasistanların başka illere atanmasını düzenleyen genelge damgasını vurdu.

Kurultay, “Türkiye’de Sağlığa Genel Bakış” konulu panel ile başladı. Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Gököz ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Derya Koç’un moderatörlüğünü yaptığı panele, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Ata Soyer ile İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Güray Kılıç konuşmacı olarak katıldılar.

Saat 11.15’deki “Eğitim Hastanelerinde Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerinden Özetler” konulu panel öncesinde, panelin yöneticiliğini yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Zeki Gül, uzman ve başasistan atamalarını protesto etmek üzere Sağlık Bakanlığı önüne gidilerek beyaz önlük bırakılması önerisini oya sundu. Salonun oybirliği kabul ettiği önerinin ardından, Sağlık Bakanlığı önüne yürüyüşe geçildi ve önlük bırakma protestosu gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı önünde yapılan açıklamanın ardından kurultay salonuna geri dönüldü ve eğitim hastanelerinin faaliyetlerine ilişkin panele devam edildi. Panelde, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Ali İhsan Ökten, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Ömer Çakmakçı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Neşet Köksal, Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Baki Hekimoğlu, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Leyla Arslan ve Dr. Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Gönül Tanır hastanelerinde yürütülen faaliyetleri aktardılar.

Daha sonra, Avukat Ziynet Özçelik’in “Eğitim Hastanelerinde Yasa-Tüzük-Yönetmelik-Yönerge-Mevzuat” başlıklı sunumuna geçildi. Özçelik, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ve şef ve şef yardımcılıkları konularında, artık iyice karışık hale gelen mevzuat hakkında bilgi verdi.

Özçelik’in sunumunu TTB UDKK Başkanı Dr. Cem Terzi’nin “Uzmanlık Eğitimi ve Eğitim Hastaneleri” başlıklı sunumu izledi.

Kurultay, “Eğitim Hastanelerinde Mevcut Durum ve Öneriler” konulu yuvarlak masa toplantısının ardından sona erdi. Kurultayda önce çıkan konular özetle şöyle:

Eğitim hastaneleri, başta uzmanlık eğitimi olmak üzere, ender görülen hastalıkların tedavisi, kompleks hastalıkların tedavisi, özellikli sağlık hizmeti ve yoğun/yaygın rutin sağlık hizmeti veren kurumlardır. Ayrıca bu kurumlarda, önemli miktarda biyomedikal araştırma yapılarak tıp bilimine katkıda bulunulmaktadır.

Tüm dünyadaki temel özelliği; kar amacı gütmeden, topluma eğitim, sağlık hizmeti ve araştırma üreterek hizmet etmek olan bu kurumlarda, daha iyi sağlık hizmeti üretmek için “genel” uzman hekim yetiştirilmesi, “uygun” uzman hekim yetiştirilmesi, ulusal sağlık sorunlarının öncelenmesi, ulusal sağlık politikalarının yaşama geçirilmesi ve maliyet-etkin sağlık hizmeti verilebilmesi için çok önemli bir fırsat ve olanaktır.

Türkiye’de uzmanlık eğitimi öğrencilerinin yaklaşık yüzde 35’i bu kurumlarda eğitim almaktadır. Türkiye’de uzman hekimler, görev tanımlamalarında olmamasına karşın varolan ağır hizmet yükünü karşıladıkları gibi, bu kurumlarda verilen uzmanlık eğitimine ve üretilen bilimsel çalışmalara gönüllü olarak büyük katkıda bulunmaktadırlar.

Söz konusu genelgenin yürürlüğe konması ile “uzman ve başasistan hekimlerin uğradıkları özlük hakkı kayıplarının yanı sıra toplumun sağlığı ve uzmanlık eğitiminin verilebilirliği ciddi anlamda riske girecektir. Şu anda yatırım ve planlama eksiklikleri nedeniyle ağır sıkıntılar altında olan bu sağlık kuruluşları, gerekçesindeki hiçbir koşula hizmet etmeyen bu genelge ile varlıklarını sürdürememe tehlikesi ile karşılaşacaklardır.

Asıl amacı, uzman hekimlerin eleman temininde güçlük çekilen yerlere kaydırılması olan bu genelge, bir yıllık “zorunlu hizmet” benzeri bir anlayışla bu soruna temel bir çözüm üretmekten uzaktır.

Sağlık Bakanlığı, 9 yılı dolan baş asistanlara son 10-15 yıldır, şef ve şef yardımcısı sınavları açmayarak akademik yükselme fırsatı tanımamış; kaybettiği davalara karşın usulsüz şef atamalarına devam etmiştir. Bu tutum hekim kamuoyunda onarılmaz yaralar açmış ve taraflar arasında güven ortamı yitirilmiştir.

Eğitim hastanelerinde verilen sağlık hizmetine ve uzmanlık eğitimine büyük bir darbe indiren bu genelge iptal edilmelidir. Sağlık Bakanlığı’nın öncelikli ve ivedi görevi genelgelerle hekimleri yerlerinden yurtlarından ederek maceralara sürüklemek yerine eğitim hastanelerinin varolan sorunlarını çözmek için daha çok yatırım yapmaktır.

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön