e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Nisan 2005  Sayı: 135

 

TTB-UDKK’nin 25. Olağan Genel Kurulu 20 Mart’ta yapıldı

Yeterlik kurulları “eşyetkilendirme” yapabilecek

12.jpg (16028 bytes)Yeterlik kurullarının eğitim birimlerini gönüllülük temelinde eşyetkilendirebilmesinin benimsendiği Genel Kurul’da, TTB-UDKK yönetmeliğinde de değişiklik yapılarak, yürütme kurulu üyelerinin en fazla 3, başkanın ise en fazla 2 dönem için seçilebilmesi kararlaştırıldı.

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu’nun (TTB-UDKK) 25. Olağan Genel Kurulu, 20 Mart 2005 Cumartesi günü Hacettepe Üniversitesi 1 No’lu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Oldukça yoğun bir gündemle toplanan Genel Kurul, TTB-UDKK Yönetmelik değişikliği, TTB-UDKK-UYEK Yönergesi değişikliği, Yeterlilik Yönergesi değişikliğinin yanı sıra Tıpta Uzmanlık Tüzüğü taslağı ile ilgili gelişmeleri görüştü.

20 Mart Cumartesi günü saat 10.30’da başlayan Genel Kurul’un açış konuşmasını TTB-UDKK Başkanı Doç. Dr. Cem Terzi yaptı. TTB-UDKK’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Terzi, tüm bu çalışmaların temel amacının, uzmanlık eğitimi programlarının ülkenin öncelikli sağlık sorunlarını kapsaması ve toplumun sağlık sorunlarını çözmeye yetkin ve istekli uzman hekimler yetiştirilmesi olduğunu söyledi. TTB-UDKK’nın artık kurumsallaştığını, alt komisyonları, bu komisyonların çalışma yönergeleri, yayınları, kurultay ve çalıştayları ile çok kapsamlı bir etkinlik alanını yürüttüğünü ekledi. Terzi’nin konuşmasının ardından Prof. Dr. Ali Kutsal, TTB-UDKK’nin dönem etkinliklerini anlattı, Prof. Dr. Suat Aytaç da TTB-UDKK’nin bilanço sunumunu yaptı.

Konuşmaların ardından TTB-UDKK Yönetmelik değişikliği görüşmelerine geçildi. Yönetmelikte bir değişiklik yapılarak, TTB-UDKK yürütme kurulu üyelerinin en fazla 3, başkanın ise en fazla 2 dönem için seçilebilmesi kararlaştırıldı.

Yeterlik Yönergesi görüşmelerinde ise önce “yeterlilik” sözcüğü yerine “yeterlik” sözcüğünün kullanılması benimsendi. Ardından, yeterlik kurullarının uzman hekimlerin yeterlik belgelendirmesinin yanı sıra, gönüllülük temelinde eğitim birimlerinin ve eğitim programlarının değerlendirilmesi ve eşyetkilendirilmesini de (akreditasyon) yönetmesi tartışıldı. Bu değişikliğe olanak sağlayacak yeni bir yeterlik yönerge taslağının hazırlanması kararlaştırıldı.

Genel Kurul ayrıca, Harmonizasyon Komitesi’nin kurulmasını kararlaştırdı ve hem dernekler hem de yeterlik kurulları açısından bir “hakem heyeti” gibi görev yapacak olan bu komitenin işleyişini düzenleyecek yönergeyi görüştü.

Prof. Dr. Umut Akyol’un UEMS (Avrupa Tıp Uzmanları Birliği-ATUB) ve Dr. Ali Özyurt’un Tıpta Uzmanlık Tüzüğü taslağı ile ilgili sunumlarının ardından Genel Kurul sona erdi.

“Katılımcı ve demokratik bir işleyiş”

TTB-UDKK Başkanı Doç. Dr. Cem Terzi, Genel Kurul’u Tıp Dünyası’na değerlendirdi. 25. Genel Kurul olmasının önemine değinen Terzi, geleceği belirleyecek önemli başlıkların bu Genel Kurul’da karar altına alındığını kaydetti. Terzi, UDKK’nin yönetiminde katılımcılığı ve demokratikleşmeyi artırmak istediklerini belirterek, yürütme kurulu ve başkan seçiminde dönem sınırlamasının bu yönde çok önemli bir adım olduğuna işaret etti. Terzi, “Çünkü biz dernek yönetimlerinin de katılımcı ve demokratik bir yapısının olmasını istiyoruz. UDKK’nin de böyle olması önem taşıyordu. Son dönemde bir tür ‘centilmenlik anlaşması’ gibi, ilke olarak bunu zaten uyguluyorduk ama şimdi karar altına alındı. Katılımcılığı ve demokratikleşmeyi artıran bir yönetmelik değişikliği olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

UDKK’nin bugüne kadar çok sayıda faaliyete imza attığını belirten Cem Terzi, son olarak 26 Mart tarihli “Eğitim Hastaneleri Kurultayı” ile bu faaliyetlere çok önemli bir yenisinin eklendiğini söyledi. Terzi, bu kurultaylara devam edilmesi yönünde bir eğilim oluştuğunu bildirdi.

UDKK tarafından hazırlanan “Uzmanlık Dernekleri Rehberi”nin de çıktığını kaydeden Terzi, uzmanlık derneklerinin tanıtıldığı bu çalışmanın bir kaynak kitap olma özelliğini de taşıdığını aktardı. Terzi, ayrıca UDKK olarak yakın zamanda yılda iki kez yayınlanacak bir “bülten” çıkarma hazırlığı içinde olduklarını da bildirdi. Bülten, UDKK’nin çalışmalarını içerecek ve sürekli yayın haline getirilecek.

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön