e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Nisan 2005  Sayı: 135

 

SSK, 37 dispanseri kapattı

Devrin faturası yurttaşa

Bünyesindeki sağlık birimlerini Sağlık Bakanlığı’na devreden SSK, kendisinde kaldığını iddia ettiği ve yüzbinlerce yurttaşın sağlık hizmeti aldığı 37 dispanseri kapattı. SSK, bu dispanserleri “fatura tetkik” ve “sigorta”müdürlükleri olarak tahsis ediyor.

1.jpg (4470 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Kendisine bağlı tüm sağlık birimlerini 19 Ocak tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı’na devreden SSK, bünyesinde kaldığını iddia ettiği ve yaklaşık 250 bin yurttaşa sağlık hizmeti veren 37 dispanseri kapattı. Kapatılan dispanserler fatura tetkik ve sigorta birimleri olarak tahsis ediliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), devir protokolüne aykırı olduğu ve yüzbinlerce kişiyi sağlık hizmetinden mahrum bıraktığı gerekçesiyle, yürütmenin durdurulması için Danıştay’da dava açtı.

SSK, 19 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı’na devrettiği sağlık birimlerinden, kendi bünyesinde kaldığını iddia ettiği 37 dispanseri kapattı. SES, kapatmanın başta SSK olmak üzere bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığı’na devrini öngören 5283 sayılı yasaya aykırı olduğunu bildirdi. Söz konusu yasanın 3. maddesinin (d) bendinde yer alan “sağlık birimi” tanımı kapsamına dispanserler de giriyor. Aynı yasanın 4. maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüm sağlık birimlerinin bunlara ilişkin her türlü görev, hak ve hükümlülükler, taşınırlar, taşınmazlar ve taşıtlarla birlikte, SSK’ye ait olanların rayiç bedeli karşılığında, diğerlerinin bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığı’na devredileceği belirtiliyor.

Personel hastane baştabipliklerine aktarılıyor

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından, SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce 8 Şubat günü yayınlanan genelgede 37 adet SSK dispanserinin kapatılarak, kurulması planlanan SSK İl Sağlık Müdürlükleri ve sigorta müdürlüklerine tahsis edilmesi, belirtilen tesislerin ünitelerindeki personelin tıbbi donanımların idari sorumluluk ve yönetim bakımından bağlı oldukları hastane baştabipliklerine aktarılması uygun görüldü.

Kapatma devir protokolüne aykırı

SES, genelgenin devir protokolüne, devir yasasına sebep, yetki ve amaç yönünden aykırı olduğu gerekçesiyle 16 Mart 2005 günü Danıştay’da iptal davası açtı. SES Ankara Şube Başkanı Adem Bulat, bu dispanserlerde görev yapan yüzlerce sağlık çalışanının ve buradan hizmet alan yüzbinlerce hastanın mağdur duruma düşürüldüğünü söyledi. Bu dispanserlerin çok geniş olanakları olduğunu, her türlü tetkik ve tedavi yapıldığını belirten Bulat, uygulamaya son verilmesi gerektiğini kaydetti. Bulat, “Uygulama durdurulmazsa, bu dispanserlerde sağlık hizmeti alanlar ve hizmeti verenler açısından tam bir kaos yaşanacaktır. Bu nedenle, çok acele olarak yürütmenin durdurulması gerekmektedir” diye konuştu.

Kapatılan dispanserler şunlar:

Adana Karşıyaka Dispanseri, Ankara Ulucanlar Dispanseri ve Göz Hastanesi, Ankara Yenişehir Dispanseri, Ankara Yenimahalle Dispanseri, Artvin Dispanseri, Antalya Hastanesi Polikliniği, Aydın Ata Dispanseri, Balıkesir Merkez Dispanseri, Bilecik Dispanseri, Çankırı Dispanseri, Denizli Merkez Dispanseri, Diyarbakır Hastanesi Dispanseri, Düzce Hastanesi, Elazığ Merkez Dispanseri, Erzurum Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Eskişehir Yunus Emre Hastanesi, Gaziantep Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Gaziantep Dispanseri, Gümüşhane Dispanseri, Hakkari Dispanseri, Antakya Dispanseri, İstanbul Sultanahmet Dispanseri, İstanbul Tuzla Dispanseri, İstanbul Cibali Dispanseri, İstanbul Küçükçekmece Dispanseri, İstanbul Üsküdar Dispanseri, İzmir Karşıyaka Dispanseri, Kayseri Talas Dispanseri, Kilis Dispanseri, İzmit Merkez Dispanseri, Konya Karatay Dispanseri, Kütahya Merkez Dispanseri, Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sakarya Hastanesi (eski hastane binası), Şırnak Dispanseri, Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkez Dispanseri.

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön