e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Nisan 2005  Sayı: 135

 

Bulmaca...Bulmaca...Bulmaca...

Hazırlayan: Sedat Yaşayan

 

Soldan Sağa

b.jpg (20526 bytes)1- Elli yaşına doğru başlayan yaşlılık öncesi bunama hastalığı - Çemberin çevresinin çapına oranını gösteren sayı. 2- Bir nota - Van Gölü’ndeki iki küçük adanın ortak adı. 3- “Bir ….. sesi duymaya göreyim/İki gözüm iki çeşme” (Orhan Veli) - Yiyeceği ortaklaşa sağlanan toplantı. 4- Kirpik boyası - Tehlikeli, endişe verici durum. 5- Büyük kardeş, ağabey - Tanrıtanımaz - Üflemeli bir çalgı. 6- Japon lirik dramı - Ateşte kızartılmış taze buğday ya da mısır - Avrupa Birliği’nin kısa yazılışı. 7- Eğlenceli, hafif konulu, içinde bestesiz konuşmalar bulunan sahne yapıtı - Yüksek bir makama sunulan mektup ya da dilekçe. 8- Bulgur, biber, soğan, domates, maydanozla yapılan ve asma yaprağına sarılıp çiğ olarak yenen bir yemek - Herhangi bir akışkanın kinetik enerjisi ile birtakım özel düzenler yardımıyla bir dönme hareketine giren aygıt. 9- Kalın bükülmüş sicim - Bir soru eki - “İçimde renkler uçuşur/….. yanar, yeşil tutuşur” (B. R. Eyuboğlu) - Hastalık, dert. 10- Kurtuluş Savaşı aleyhindeki yazılarından dolayı yargılanmak üzere Ankara’ya götürülürken 1922’de İzmit’te halk tarafından linç edilen gazeteci ve siyaset adamı - Endonezya’nın plaka işareti. 11- Kılcal damarların genişleyerek kan toplaması sonucunda deride görülen kızarıklık - Bilimsel araştırmalarda kullanılan bir deney hayvanı. 12- Halk müziğine özgü telli bir çalgı - Devir - İsviçre’ye özgü, ağaç kütüklerinden yapılan dağ evi.

Yukarıdan Aşağıya

1- Gök gürültüsünden ve yıldırımdan aşırı derecede korkma - Bir gıda maddesi. 2- Coşkun, esinle dolu - Ekmek, peynir ve et suyu ile yapılan bir yemek. 3- Bir kimse ile birine gönderilen şey - Kaynağı antik dönemlere dayanan kirişli bir çalgı. 4- Ev, konut - Müstahkem yer - Tarih öncesine dayanan efsane. 5- İlave - Bir nota - Bir malın cinsini ve fiyatını gösteren küçük kağıt. 6- Kaz Dağı’nın antik dönemlerdeki adı - Balerinlerin geleneksel kostümü - Avustralya’da yaşayan bir cins devekuşu. 7- Alıcının kendi işini kendisinin gördüğü büyük dükkan - “Ey vuslat, o aşıkları efsuna ……. Et” (Yahya Kemal).

8- Buyruk - Uzun saplı ve yayvan uçlu tahta kepçe. 9- Ham petrolün bitmiş ürünlere dönüştürüldüğü fabrika - Yeterince aydınlık olmayan. 10- Türlü nedenlerle başarılı olamayan kimse - Bir İngiliz uzunluk ölçüsü - Baryum elementinin simgesi. 11- Yalvarma, yakarma - “Ağızla ilgili” anlamında kullanılan sözcük. 12- Argoda çok çalışan öğrenciye verilen ad - Bir devletin deniz güçlerinin ve örgütlerinin tümü.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bul1.jpg (22538 bytes)

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön