e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Nisan 2005  Sayı: 135

 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, gelen büyük tepkiye karşın “sürgün genelgesini” genişleteceklerini açıkladı

Sürgün genişliyor

Eğitim hastanelerinde görevli uzman ve başasistanların başka yerlere atanmasını gündeme getiren ancak kısa süre sonra durdurulan genelge,  yeniden hazırlanıyor.

Sağlık Bakanı Akdağ, genelgeyi SSK ve PTT hastanelerinde görev yapan hekimleri de kapsayacak biçimde genişleteceklerini ve Nisan sonunda yaşama geçireceklerini açıkladı.

Tıp Dünyası – ANKARA – Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana’daki eğitim hastanelerinde görev yapmakta olan 1686 uzman ve başasistanın başka illere atanmasını gündeme getiren ancak 4 gün sonra durdurulan “sürgün genelgesi”, genişletilmek üzere yeniden hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, gelen büyük tepkiye karşın, 29 Mart günü CNN Türk televizyonunda katıldığı haber bülteninde, SSK ve PTT hastanelerinde çalışan hekimlerin de kadro cetvellerini düzenleyeceklerini ve Nisan ayı sonunda genelgeyi yeniden gündeme getireceklerini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’nca 17 Mart 2005 günü Müsteşar Necdet Ünüvar imzasıyla yayınlanan “Eğitim Hastanelerinde Görev Yapan Uzman ve Başasistanların Atamalarına İlişkin Genelge” ile Türkiye genelinde 1686 hekimin görev yeri değiştirildi. 15 Eylül 2004 tarihinde yayınlanan Atama ve Nakil Yönetmeliği’ne dayanarak hazırlanan genelgede, Haziran atama dönemi için uzman ve süresi dolmuş başasistanlardan D ve C grubu illerdeki 850 kadro için tercih yapmaları istendi. Tercihte bulunmayan hekimlerin ise resen atanacakları bildirildi.

Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte, hekimler tabip odaları ve TTB öncülüğünde biraraya gelerek genelgeye tepkilerini dile getirdiler. Sağlık Bakanlığı, 4 gün sonra, 21 Mart 2005 Pazartesi günü genelgenin durdurulduğunu açıkladı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri durdurmaya gerekçe olarak bir ay önce devredilen SSK ve PTT Eğitim Hastanelerinde hizmet kadro cetvellerinin düzenlenmemiş olmasını gösterdiler. Genelgenin bu hastaneleri de kapsayacak şekilde genişletileceği ve atamaların yeniden gündeme geleceği durdurma genelgesinde açıkça ifade edildi.

Hekimler, bu süreçte de tepkilerini dile getirmeye devam ettiler. Ankara Tabip Odası, TTB-Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu ile Eğitim Hastaneleri Eğitim ve Öğretim Elemanları Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği 26 Mart tarihli “Eğitim Hastaneleri Kurultayı”na da “sürgün genelgesi” damgasını vurdu. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa’dan hekimler, genelgeyi protesto etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı’na yürüdüler. Burada yaptıkları açıklamalarda, atama ve nakil yönetmeliğinin geri çekilmesini ve söz konusu genelgenin tamamen iptal edilmesini isteyen hekimler, beyaz önlüklerini bakanlığın kapısı önüne bıraktılar.

Bütün bu tepkilere karşın Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 29 Mart 2005 günü CNN Türk televizyonunda katıldığı haberlerde, “Nisan sonuna doğru kadro cetvellerini düzenleyeceklerini ve hekim dağılımını sağlayacaklarını” açıkladı.

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön