e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Mart 2005  Sayı: 134

 

“Tükenmişlik Sendromu” anketinin ön raporu çıktı:

“Tükenmişlik hekimler için tehlike”

7.jpg (4826 bytes)TTB’nin “Tabip Odalarına Kayıtlı Olan Bir Grup Hekimde Tükenmişlik Sendromu ve Etkileyen Faktörler” üzerine yaptığı araştırma, tükenmişliğin hekimler ve dolaylı olarak da toplum için tehlike oluşturduğunu ortaya koydu.Araştırmaya gore pratisyen hekimlerin tükenmişlik düzeyleri uzman hekimlere göre daha yüksek. Meslekte geçirilen süre arttıkça tükenmişlik düzeyi azalıyor ve başka sağlık sorunları tükenmişlik düzeyini etkiliyor.

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği’nin tabip odalarına kayıtlı uzman ya da pratisyen olarak çalışmakta olan bir grup hekimin tükenmişlik düzeylerinin saptanması amacıyla yaptığı anket, tükenmişlik sendromunun hekimler için tehlike oluşturduğunu ortaya koydu. Anketin ön raporunda, hekimlerin tükenme düzeylerinin sadece kendilerini değil, hastalarını da etkileyebildiği, bu nedenle de sağlık hizmetlerine olumsuz yansımaları olabildiğine dikkat çekildi.

Türk Tabipleri Birliği’nce düzenlenen “Türkiye’de Tabip Odalarına Kayıtlı Olan Bir Grup Hekimde Tükenmişlik Sendromu Ve Etkileyen Faktörler” anketinin ön raporu tamamlandı. Prof. Dr. Nural Kiper, Prof. Dr. Ergun Karaağaoğlu, Yrd. Doç. Dr. Dilek Aslan ve son sınıf öğrencileri Ferda Topal, Mehmet Güdük ile Özgür Sinan Cengiz’den oluşan çalışma grubunun yaptığı araştırma kısa dönemde uzmanlık dernekleri aracılığı ile ulaşılan, araştırmaya katılmaya gönüllü olan ve tabip odalarına kayıtlı uzman ya da pratisyen olarak çalışan  hekimlerin bazı sosyo-demografik özelliklerinin saptanmasını, bazı çalışma özelliklerinin belirlenmesini, sağlık ile ilgili bazı davranışlarının belirlenmesini ve “tükenmişlik” durumlarının saptanmasını; orta dönemde ise tespit edilmiş sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesini ve konu ile ilgili olarak bundan sonra yapılacak çalışmalara katkı sağlanmasını amaçlıyor. Henüz ön raporu açıklanan araştırmanın ileri analizleri için çalışmalar sürdürülüyor.

İlk kez Herbert Freudenberger tarafından 1974 yılında ortaya atılan “tükenmişlik” kavramı, uzun dönemde karşılanmamış iş ile ilgili stresin ardından gelişen zihinsel ve fiziksel enerji tükenmesi ile karakterize bir terim olarak kabul ediliyor. Tükenmişlik sendromu ile ilgili araştırmalarda hekimler, hemşireler, öğretmenler ve akademik ortamda çalışanlar her zaman ilgi odağı oluyor. Hekimlerin tükenme düzeyleri insan ilişkilerinin yoğun olduğu bir çalışma alanı olduğu için; sadece kendilerini değil, hastalarını da etkileyebildiği için ve dolayısıyla sağlık hizmetlerine de olumsuz yansımaları olabildiği için önem taşıyor. 

Anketin ön raporunda şu saptamalar dikkat çekiyor:

- Pratisyen hekimlerin tükenmişlik düzeyi uzman hekimlere göre daha yüksektir.

- Meslekte geçirilen süre arttıkça tükenmişlik düzeyi azalmaktadır.

- Kendi ifadelerine göre sağlık sorunu olan hekimlerin tükenmişlik düzeyleri, sağlık sorunu olmayan hekimlere göre daha yüksektir.

- Çalışma sonuçları önümüzdeki süreçte tamamlanacak ve bilgi paylaşımı yapılacaktır.

- Tükenmişlik hekimler için ve dolaylı olarak da toplum için bir tehlikedir.

- Benzer çalışmaların hekimleri temsil eden kurguda ve sürekli olarak yapılması önerilmektedir

- “Sağlıkta Dönüşüm!!” çalışmalarının sürekli gündemde olduğu bir ortamda bu tip bilimsel değerlendirmelere ihtiyaç vardır.

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön