e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Mart 2005  Sayı: 134

 

 

Eğitim Hastaneleri Kurultayı 26 Mart’ta…

Ankara Tabip Odası’nca düzenlenen kurultay SSK Dışkapı Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kurultay eğitim hastanelerinin sorunlarını masaya yatırmayı amaçlıyor.

Tıp Dünyası - ANKARA - Ankara Tabip Odası’nın 14 Mart etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Eğitim Hastaneleri Kurultayı” 26 Mart 2005 Cumartesi günü SSK Dışkapı Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kurultayda, eğitim hastanelerinde yaşanan sorunlar masaya yatırılacak.

Kurultay, 26 Mart günü saat 9.00’da başlayacak. Açış konuşmalarının ardından, “Türkiye’de Sağlığa Genel Bakış” konulu panele geçilecek. Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Gököz ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Derya Koç’un moderatörlüğünü yapacağı panele, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Ata Soyer, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Sabahattin Aydın, İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Güray Kılıç konuşmacı olarak katılacaklar.

Saat 11.15’de “Eğitim Hastanelerinde Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerinden Özetler” konulu panele geçilecek. İzmir Tabip Odası  Başkanı Dr. Zeki Gül ve Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Ali İhsan Ökten’in moderatörlüğünü yapacağı panelin konuşmacıları ise Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Ömer Cengiz, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Neşet Köksal, Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Baki Hekimoğlu, İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Faik Çelik, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Nejat Aksu, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Leyla Arslan ve Dr. Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Gönül Tanır.

Öğleden arasından sonra, Avukat Ziynet Özçelik’in hazırladığı “Eğitim Hastanelerinde Yasa-Tüzük-Yönetmelik-Yönerge-Mevzuat” başlıklı sunuş gerçekleştirilecek. Sunuşun moderatörü Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Atilla Korkmaz.

Saat 14.00’te TTB UDKK Başkanı Dr. Cem Terzi “Uzmanlık Eğitimi ve Eğitim Hastaneleri” başlıklı sunuşu gerçekleştirecek.

Performans sisteminin         eğitime etkileri

Terzi’nin sunumunun ardından “Eğitim Hastanelerinde Mevcut Durum ve Öneriler” konulu yuvarlak masa toplantısına geçilecek. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek ile Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Arzu Erbilici’nin moderatörlüğünü yapacağı toplantıda; Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Haldun Gündoğdu “Eğitim Hastanelerinde Eğitici Kadroların Durumu”, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Adil Eryılmaz, “Eğitim Hastanelerinde Mevcut Durum”, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Mualla Polat “Eğitim Hastanelerinde Başasistan ve Uzmanlar”, İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Tülin Mansur “Performans Sisteminin Eğitime Olan Etkileri”, Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürü Dr. Sinan Yol “Sağlık Bakanlığı’nin Eğitim Hastanelerine Yönelik Plan ve Projeleri”, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Özcan Günesen ve İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Eylem Şengül de “Eğitim Hastanelerinde Asistan Olmak” başlıklı sunumları yapacaklar.

Kurultay, Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Nilüfer Kapaklı ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Önder Okay’ın yöneteceği “Sonuç Bildirgesinin Hazırlanması Karar Oturumu”nun ardından sona erecek.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön