e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Mart 2005  Sayı: 134

 

SES yönetimi belirlendi

Tıp Dünyası - ANKARA - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) 4-5-6 Mart 2005 tarihlerinde gerçekleştirilen 2. Olağan Genel Kurulu’nda yeni Merkez Yönetim Kurulu üyeleri seçildi. Genel Başkanlığa Köksal Aydın seçilirken, yönetimin diğer üyeleri  ise şöyle belirlendi:

Genel Sekreter Erkan Sümer, Genel Mali Sekreter Abbas Koluaçık, Genel Örgütlenme Sekreteri Meryem Özsöğüt, Genel Eğitim Sekreteri Salman Kılıç, Genel Basın-Yayın Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreteri İlknur Başer, Genel Hukuk ve TG Sekreteri Şükran  Öz Doğan.

 

İTO Silivri Temsilciği açılıyor

 Tıp Dünyası - İSTANBUL - İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilciliği’nin, 18 Mart 2005 cuma günü 17.00-19.00 saatleri arasında yapılacak olan açılış kokteyli ile hizmete gireceği bildirildi. Temsilciliğini Dr. Fethi Bozçalı’nın yapacağı İTO Silivri Şubesi, Alibey Mahallesi, Aziz Sokak, Gülsor Pasajı No:51 K:2 Silivri adresinde hizmet verecek.

 

“SSK hastaneleri iade edilsin”

Tıp Dünyası - İZMİR - İzmir Tabip Odası, SSK hastanelerinin devriyle birlikte, halkın ve sağlık çalışanlarının mağduriyetinin arttığını açıkladı. İzmir Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, yaşanan problemlerin kuyruk meselesinden çok daha ileri boyutlarda olduğu ifade edildi. Bu sorunların insanlar üzerinde hayati tehlike oluşturduğu, insanların sağlık hakkının tahrip edildiği vurgulandı.

Getirilmek istenen “asgari sağlık sigortası” ile hastaların cebinden para ödemek zorunda bırakılacağını da ifade eden açıklamada, hastaların sağlık hakkını tahrip eden, sağlık çalışanlarının çalışma barışını bozan bu uygulamaların kabul edilemeyeceği söylendi.

İzmir Tabip Odası, SSK hastanelerinin SSK’lilere iade edilmesi, ilaç ve ameliyat malzemelerinin sağlanması gerektiğini söyledi. Açıklamada, işçi sendikalarından, mağdur olan hastaları için dava açması da istendi.

 

ATO’dan GSS toplantıları

Tıp Dünyası - ANKARA - Ankara Tabip Odası’nın, Sağlık Bakanlığı’nın yaşama geçirmeye hazırlandığı Genel Sağlık Sigortası sistemiyle ilgili olarak Ankara’daki hastanelerde yürüttüğü bilgilendirme toplantıları devam ediyor. 23 Şubat’ta Onkoloji Hastanesi’nde, 2 Mart’ta Numune Hastanesi’nde ve 3 Mart’ta Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen toplantılarda son biçimi verilen tasarıdan hareketle, Genel Sağlık Sigortası sistemi hakkında sağlık çalışanlarına bilgi verildi ve görüşler paylaşıldı.

 

Türk Hemşireler Derneği Genel Kurulu yapıldı

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Hemşireler Derneği’nin 49. Olağanüstü Genel Kurulu 20 Şubat 2005 günü Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’da gerçekleştirilen seçimlerde yeni yönetim şöyle belirlendi:

Genel Başkan Saadet Ülker, İkinci Başkan Nesibe Hıra, Genel Sekreter Sevilay Şenol Çelik, Genel Sekreter Yardımcısı Sevinç Uğur, Sayman Gül Esin Konca, Veznedar Filiz Candan, Üyeler Sibel Özdemir ve Döne Çoban.

 

SSK’de kalmaya zorlanan hekimlere destek

Tıp Dünyası - İSTANBUL - İstanbul Tabip Odası, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devrinden sonra, kendi istekleri dışında “fatura ve provizyon işlemlerinde” görevlendirilmek üzere SSK’de tutulmak isteyen hekimlerle ilgili açıklama yaptı. İstanbul Tabip Odası, fatura kontrol ve ödeme işlemleri için SSK’de kalmanın hekimlerin kendi iradeleriyle yapacakları bir tercih olduğuna dikkat çekerek, hiçbir hekimin isteği dışında mesleğini yapmaktan alıkonulamayacağını, provizyon ve fatura işlerinde görevlendirilemeyeceğini bildirdi.

İstanbul genelinde SSK bünyesinde kalmak veya kalmamak yönündeki tercihlere bakılmaksızın 153 hekime fatura kontrol komisyonlarında görevlendirildiklerine dair yazılar tebliğ edilmeye başlandığını bildiren İstanbul Tabip Odası, SSK yönetimini hekimlik mesleğine karşı saygılı olmaya ve bu hukuk dışı uygulamadan derhal vazgeçmeye çağırdı.

İstanbul Tabip Odası, söz konusu zorunlu görevlendirmelere maruz kalan hekimlere, tebliğden itibaren 60 gün içinde dava açılabileceği bilgisini verirken, dava açmayı planlayan hekimlere hukuki destek sağlanacağını da duyurdu.

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön