e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Mart 2005  Sayı: 134

 

İstanbul Tabip Odası’nın 14 Mart 2005 Bildirgesi:

Savaşsız ve sömürüsüz bir dünyada herkese eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti istiyoruz!

14 Mart günü, Galatasaray Meydanı’nda İTO’ya bağlı hekimler trampet ve düdük çalarak, sloganlar eşliğinde Taksim Meydanı’na yürüdüler. Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakan hekimler daha sonra sembolik olarak “AKP’nin sağlık balonlarını” uçurdular.

10.jpg (16475 bytes)Tıp Dünyası - İSTANBUL - 14 Mart günü, Galatasaray Meydanı’nda buluşan İstanbul Tabip Odası’na (İTO) bağlı hekimler trampet ve düdük çalarak, sloganlar eşliğinde Taksim Meydanı’na yürüdüler. Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakan hekimler daha sonra sembolik olarak “AKP’nin sağlık balonlarını” uçurdular.

“Savaşsız-sömürüsüz bir dünya, herkese eşit ücretsiz sağlık, hekimlere geçineceği ücret” pankartı açan hekimler, “Hekimler ne İstiyor” başlıklı 14 Mart 2005 Tıp Bildirgesini açıkladılar.

İTO Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, 14 Mart Tıp Bayramı’nı AKP hükümetinin sağlık sisteminde yaptığı ve yapmayı düşündüğü olumsuz değişikleri nedeniyle buruk kutladıklarını söyledi. “Savaşsız ve sömürüsüz bir dünyada herkese eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti istiyoruz” diyen Gürsoy, hükümetin IMF talimatları doğrultusunda sağlık hizmetlerini paralı hale getirmeyi amaçladığını, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının mesleki ve toplumsal geleceğini hiçe saydığını söyledi.

Hekimler “istediklerini” ve “istemediklerini” şöyle açıkladılar: 

Ne istemiyoruz?

Hekimler ve sağlık çalışanları olarak eşitsizliklerin, dış ve iç borçların, faiz ödeme bütçelerinin, işsizliğin, aşsızlığın, sağlıktan tasarruf yaklaşımının, sağlığı bozan temel etmen olduğunu biliyor ve kendileri de dahil Türkiye’de yaşayanların büyük çoğunluğuna yüklenmek istenen “bedellere” itiraz ediyor, kabul etmiyoruz.

Hekimler olarak yıllardır izlenen politikalarda ısrarın sonucunda bugün gelinen noktada;

- Sağlık ocaklarında vatandaştan para istemenin, hizmetlerin ücretli hale getirilmesinin,

- İşletme haline getirilen Hastanelerde parası olmayanların, ek para ödemeyenlerin yaşamak zorunda kaldıkları güçlüklerin,

- Geçinebilmek için ikinci, üçüncü işlerde çalışmanın,

- Kendilerine ve ailelerine yeterince zaman ayıramamanın,

- Emekliliklerinde güvence olacak bir maaş alacak olamamanın,

- Mesleki niteliklerini koruyabilecek ve gelişimlerini sağlayabilecek bir ortam, destek bulamamanın,

- Geçici görevlendirmelerin, partizan, hiyerarşik baskı altında bağımsız mesleki tutum alamamanın,

- Reçetelerine el uzatılmasının, halkın ilaca ulaşmasının engellenmesinin sıkıntı, endişe ve gerilimini yaşamak istemiyoruz.

Ne istiyoruz?

- İnsan haklarına ve hukuka saygılı, bağımsız, özgür,demokratik-laik bir ülkede barış içinde yaşamak istiyoruz

- Eğitim ve sosyal güvenlik gibi sağlık hizmetlerinin de çağdaş ve sosyal devletin temel görevleri arasında olduğunu biliyoruz ve bunun gereğinin yapılmasını istiyoruz.

- Koruyucu- geliştirici sağlık hizmetlerine öncelik verilmesini, genel pratisyenliğin özendirilmesini ve sağlık ocaklarının desteklenmesini istiyoruz.

- İnsan sağlığının önemine, yaptığımız işe,aldığımız eğitime uygun bir gelir düzeyi ve sosyal haklar istiyoruz.

- Atama ve görevlendirmelerimizde keyfilikten, politik yaklaşımlardan uzak,akılcı, kişi haklarına ve hekimliğe saygılı, adaletli-hakkaniyetli, bilimsel yetkinlik ve yeterliliği esas alan kalıcı bir düzenleme istiyoruz.

- Tıp eğitiminin her aşamasında özerk ulusal otoritelerin belirleyici olmasını, ülkemizin gereksinimlerine uygun sayı ve özellikte nitelikli hekim yetiştirilmesini ve daha fazla hekim işsizliğine yol açılmamasını istiyoruz.

- Hekimlik mesleğini gereği gibi yapmayan, hekimlik ahlakına ve değerlerine ters düşen meslektaşlarımıza bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada hoşgörülü olmayacağımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz.

- Bizler; sağlığın bir hak olduğu bilinciyle ve sağlıklı bir toplum gelişmesindeki önem, değer ve yerimizin farkında olarak haklarımızı istiyoruz.

- Hükümete sesleniyor ve GSS, Aile Hekimliği, hastanelerin işletme haline getirilmesi, kurumların birbirine devri, sözleşmeli personel yasası gibi konularla oyalanmak yerine iletilen öncelikli taleplerin bir an önce yerine getirilmesini bekliyoruz. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak hak ettiklerimizi istiyoruz.

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön