e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Mart 2005  Sayı: 134

 

SSK’liye eczane çilesi

Türk Eczacıları Birliği ile SSK arasında yapılan protokole göre işyeri hekimlerinin yazmış olduğu reçeteler önce eczacı odası temsilciliklerine “onaylatılacak” sonra günlük olarak belirlenecek olan “nöbetçi” eczanelerden alınacak.

Tıp Dünyası - ANKARA - SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi nedeniyle yaşanan kaos ortamı, aradan geçen zamana karşın devam ediyor. Kamuoyu kuyrukların ortadan kalkmasını, sorunların bir an önce çözülmesini talep ederken işçilere, işyeri hekimlerinin yazmış olduğu reçeteler için yeni kuyruklar yaratılıyor. Türk Eczacılar Birliği ile SSK arasında yapılan protokole göre işyeri hekimlerinin yazmış olduğu reçeteler önce eczacı odası temsilciliklerine “onaylatılacak” sonra günlük olarak belirlenecek olan “nöbetçi” eczanelerden alınacak.

Bu uygulamaya göre çalışanlar reçetelerini en yakınındaki eczaneden almak yerine, temsilcileri vasıtasıyla önce çok az sayıdaki temsilcilik önünde kuyruğa girecekler, ardından nöbetçi eczaneyi arayıp bulacak sonra da işyerine dönüp ilaçları hastalara dağıtacaklar.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, bir açıklama yaparak uygulamayı “akıl ve mantık dışı” olarak nitelendirdi. TTB Merkez Konseyi, reçetelerin eczaneler arasında “adil” bir şekilde dağıtılması gerekçesiyle başlatılan uygulamanın eczanelere ekonomik anlamda bir yararı olmayacağı gibi, hastalara eziyet ekmekten başka bir sonucu da olamayacağı vurguladı.

TTB Merkez Konseyi açıklamada şunlara dikkat çekti:

- Hekim reçetesinin “eczacı odası” tarafından (her ne ad ya da gerekçe ile olursa olsun) onaylanması meslek ahlakına uygun değildir ve bir başka ülkede de örneği yoktur.

- Hastaların ilaçlarını almasını geciktirerek tedavi olmalarını zorlaştırmak, hasta haklarına aykırıdır. Raporlu olup istirahat etmesi gereken hastaların, sırf ilacını almak için işyerinde beklemek zorunda kalacak olmaları vicdanen de kabul edilemez. Mesai saatleri dışında yazılan reçeteler ise otomatik olarak ertesi güne kalacaktır. Esasen bu uygulama ile hastaların muayene oldukları gün ilaçlarını almaları nerede ise imkansız hale gelmektedir.

- Kurulmak istenen sistem akla ve mantığa aykırıdır. Her gün “Nöbetçi işyeri reçetesi yapan eczane” aramak yıpratıcıdır ve dünyada başkaca bir örneği yoktur. Reçetelerin onaylanması ve adilane dağıtım isteğinin pek çok eczacı tarafından da benimsenmediği bilinmektedir. Kaldı ki konu ile ilgili taraflar sadece eczacılar olmayıp, bizzat hastanın kendisi, işyeri hekimi ve işverenler bu uygulamadan zarar gören taraflardır. Kamu yararı olmayan bu uygulamanın sürdürülmesi mümkün değildir. Bu sistemden bu kadar çok zarar görecek olan varken önerilen sistemin “adilane” olması da mümkün değildir.

- İşverenler açısından ilaç almak için nerede ise bir tam gün, bir personel ve aracın görevlendirilmesi gerekecektir. Bu durumda hastanın kendisinin hastaneye sevk edilmesi tercihi kendiliğinden gündeme gelecektir. Bu da hastaneler önündeki kuyruğu uzatmanın yanı sıra zaman ve para kaybına da neden olacaktır.

- Bu uygulama kamu yararı gözetilmeden, nelere mal olacağı hiç düşünülmeden, ilgili tarafların görüşü alınmadan, ben yaptım oldu mantığı ile ortaya atılan bir kara mizah örneğidir.

Açıklamada, hasta haklarına ve meslek etiğine aykırı olan bu uygulamanın kabul edilemeyeceği ve ısrar edilmesi durumuna her türlü girişimde bulunulacağı bildirildi.

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön