e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2004  Sayı: 126

 

Sağlık Bakanlığı Irak’ın Telafer bölgesinde görevlendirmek üzere 28 branştan 57 hekimin başvurması için çağrı yaptı

Sağlık Bakanlığı’ndan hukuk dışı görevlendirme

Sağlık Bakanlığı’nın “acil” çağrısına TTB karşı çıktı. TTB Merkez Konseyi,  konuyla ilgili görüşlerini Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Necdet Ünüvar’a iletirken, uluslararası meşruiyeti her düzeyde tartışma  konusu olan Irak’taki işgal ve çatışma ortamına uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Türkiye’nin  katılmasının kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Tıp Dünyası - ANKARA - Sağlık Bakanlığı, 21 Eylül 2004 tarihinde Ankara’daki eğitim hastanelerine, Sincan ve Etimesgut Devlet Hastanesi’ne, Zübeydehanım Doğumevi’ne ve Merkez Sağlık Grup Başkanlıklarına bir yazı göndererek, Irak’ın Telafer bölgesi’nde geçici görevlendirilmek üzere 28 branştan 57 hekimin isimlerinin 3 gün içinde bildirilmesini istedi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nce gönderilen “Acele ve Günlüdür” ibareli yazıda, “Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın olağanüstü hal (kriz buhran dönemi) seferberlik ve savaş hallerindeki iki adet 50 yataklı seyyar hastane ihtiyacının Sağlık Bakanlığı ve Kızılay Genel Başkanlığı tarafından karşılanması ve Irak’ın Telafer bölgesinde geçici görevlendirilmek üzere ekli listede branşları ve sayıları bildirilen, öncelikle mazeretsiz ve son bir yıl içerisinde geçici göreve gitmemiş olmak şartı ile sağlık personeli isimlerinin tespit edilerek 21.09.2004 saat 14:00’e kadar Müdürlüğe iletilmesi” istendi.

TTB’den uyarı

TTB görevlendirmeye karşı çıkarak, görüşlerini Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Necdet Ünüvar’a iletti. TTB Merkez Konseyi, hangi durumlarda geçici görevlendirme yapılabileceğinin Anayasa’da ve 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nda; uygulamanın ayrıntılarının da atama nakil yönetmeliği ile geçici görevlendirme yönetmeliğinde düzenlendiğine işaret ederek, görevlendirilen hekimlerin bunun yöntemine uygun olup olmadığı konusunda her türlü hukuksal girişimde bulunma hakkı olduğunu anımsattı. TTB Merkez Konseyi, yurtdışında geçici süre ile sahra hastanesinde yapılacağı söylenen bu görevlendirmenin ise bu düzenlemelerin hiç birine uymadığı uyarısında bulundu.

Bu temel düzenlemelerin dışında, Anayasa’nın 13. maddesinde temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunulmaksızın, yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlandırılabileceğinin belirtildiğine işaret eden TTB Merkez Konseyi, bu durumun da Anayasa’nın 15. maddesinde “savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü haller” olarak tanımlandığını anımsattı. Konsey, Anayasa’nın 18. maddesinde ise “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz” hükmüne yer verildiğine atıfta bulunarak, söz konusu görevlendirmede bu hükümlerden hiçbirine uygun durum olmadığı saptamasını yaptı.

TTB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Hekimlere ve bir kısım sağlık personeline il sağlık müdürlükleri tarafından gönderilen yurtdışında görevlendirme yazılarının bu yönteme uygun olup olmadığını, görevlendirilen hekimlerin sorma ve öğrenme hakları bulunmaktadır. Ayrıca hukuka uygun olmayan bir görevlendirmenin varlığı halinde onaylarının bulunmadığını belirtme hakları ile her türlü hukuksal girişim hakları kullanılabilir. Uluslararası meşruiyeti her düzeyde tartışma konusu olan Irak’taki işgal ve çatışma ortamına uluslararası hukuka aykırı bir şekilde ülkemizin katılması kabul edilemez. TTB Merkez Konseyi konuyla ilgili her düzeyde girişimini sürdürmektedir.”

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön