e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2004  Sayı: 126

 

Bütçe Uygulama Talimatı değiştiriliyor…

Reçete kısıtlamalarına tepki

Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Bütçe Uygulama Talimatı  bu yıl üçüncü kez değiştirilirken, “tasarruf” gerekçesiyle yine ilaç yazımında kısıtlamalara gidiliyor. TTB ve PHD hekimlik onurunu ve sağlık hakkını hiçe sayan, henüz taslak aşamasındaki talimatnamenin yürürlüğe girmesine karşı çıktı.

Tıp Dünyası - ANKARA - Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Bütçe Uygulama Talimatı bu yıl içinde üçüncü kez değiştirilirken, hazırlanan taslakta “tasarruf” gerekçesiyle bilimsel olmayan pek çok kısıtlamaya gidildi. Hekimlerin mesleki pratiğine müdahale edilen taslakta, birçok hastalığın tanı ve tedavisi büyük bir hekim kitlesine kapatılıyor.

6.jpg (12814 bytes)Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu (PHK), Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) ve Pratisyen Hekimlik Derneği (PHD) 25 Eylül Cumartesi günü ortak bir basın açıklaması düzenleyerek, şu anda taslak aşamasında olan Bütçe Uygulama Talimatı’nın yürürlüğe sokulmamasını istedi. Basın toplantısında konuşan TTB Genel Sekreteri Dr. Orhan Odabaşı, ülke ortamının “Ben senin sağlığından sorumlu değilim. Senin ilacını nasıl aldığın, alacağın beni ilgilendirmiyor” yaklaşımında olan bir hükümetle karşı karşı olduğunu belirterek, “Bu talimatname, bu zihniyetin deşifre olmuş halidir” diye konuştu.

Hükümetin bilime, deneyime, birikime, evrensel değerlere, insan haklarına hürmetsizlik ettiğini belirten Odabaşı, “Sağlığa erişimi kısıtlayan hiçbir şey kabul edilemez” dedi.

Basın açıklamasında, şu anda taslak aşamasında bulunan talimatname ile hasta hakları, hekimlik onuru ve tedavi hakkının hiçe sayıldığı belirtildi. Türk Tabipleri Birliği, uzmanlık dernekleri ve Pratisyen Hekimlik Derneği’nden görüş dahi alınmadan oluşturulan; “bilimsel ve halktan yana olmayan” talimatnamenin kabul edilemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, şöyle denildi:

“İlaç kullanımında tasarrufu hekimlerin mesleki pratiğine müdahale ile yapmaya çalışan yasakçı bir zihniyetle karşı karşıyayız. Uygulamaya sokulmak istenen talimatname ile birçok hastalığın tanı ve tedavisi büyük bir hekim kitlesine kapatılıyor. Bütün hekimlerin fizik muayene ve basit birkaç tetkikle rahatça tanısını koyabilecekleri ve bütün dünyada ağırlıklı olarak birinci basamak sağlık ünitelerinde tedavisi yapılan hipertansiyon, hiperlipidemi, depresyon, astım, migren gibi hastalıkların tedavileri sınırlandırılıyor. İlaçlara fiyatları öz önüne alınarak ödeme engelleri getiriliyor.”

“Bilimsel bir çalışma        yapılsın”

Açıklamada, taslak talimatnamenin yürürlüğe girmesinin önlenmesi ve Sağlık Bakanlığı’nın da acilen konuya müdahale etmesi istendi. Daha önceki bütçe uygulama talimatlarında getirilen kısıtlamalar nedeniyle pratisyen hekimlerin tepkilerini diploma fotokopilerini yakarak gösterdiklerinin anımsatıldığı açıklamada, “İvedilikle, ilgili bütün birimlerin katılımıyla bilimsel ölçütlerin ışığında bir hazırlık yapılmalıdır. Aksi halde hukuksal girişimlerimizin yanında tüm ülkede demokratik mücadelemiz başlayacaktır” denildi.

Bütçe Uygulama Talimatı ile getirilen sınırlamaların sağlık hizmetini parçalayarak hastalık ve uzman ikilemine indirgediğine dikkat çekilen açıklamada, bu anlayışın birinci basamağı etkisizleştireceği, tedavi edici hekimliği ve hastane hizmetini öne çıkaracağı, pratisyen hekimliği değersizleştireceği, sağlık sorunlarını artmasına neden olarak hem vatandaşın mağdur olmasına hem de sağlık bakım maliyetlerinin artmasına yol açacağı uyarılarına yer verildi. Açıklama, “Biliyoruz ki, tıbbi sekreterlik yaptırmak için tıp eğitimi pahalı bir tercihtir” sözleriyle sonlandırıldı.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön