e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2004  Sayı: 126

 

TTB’nin önümüzdeki dönem faaliyet raporu açıklandı

13 Ekim’de ortak deklarasyon

Önümüzdeki dönem faaliyet programını açıklayan TTB Merkez Konseyi, İstanbul Duruşması’nın gerçekleştirileceği 13 Ekim günü duruşma saatiyle aynı anda, tüm Türkiye çapında etkinlikler gerçekleştirileceğini ve tabip odalarınca hazırlanan ortak deklarasyonun açıklanacağını bildirdi.

3.jpg (10763 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, İstanbul Duruşması’nın gerçekleştirileceği 13 Ekim 2004 Çarşamba günü, yargılananlarla birlikte olunduğunu göstermek amacıyla, duruşma saati boyunca tüm Türkiye’de etkinlikler gerçekleştirileceğini ve tabip odalarınca hazırlanan ortak deklarasyonun okunacağını açıkladı. Sağlık ortamındaki olumsuzlukların artarak sürdüğüne dikkat çeken Merkez Konsey, bu ortamın sona erdirilmesi amacıyla önümüzdeki dönem “GöREV”e devam edileceğini bildirdi. Konsey, bu doğrultuda TBMM’de sağlık bütçesinin görüşüleceği gün tüm ülke çapında sağlık ortamına denk düşen etkinliğin gerçekleştirileceğini kamuoyuna sundu.

TTB Merkez Konseyi, 28 Eylül günü bir basın toplantısı düzenleyerek, TTB’nin önümüzdeki dönem faaliyet programını açıkladı. Merkez Konsey adına açıklamayı yapan II. Başkan Dr. Metin Bakkalcı, Türkiye’de hükümetlerin ortalama ömrünün 2 yıl olduğuna dikkat çekerek, AKP hükümetinin de iktidarda 2. yılını doldurduğunu, bu süre içinde TTB’nin ne denli haklı olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Hükümetin “Siyasi olarak bir güçlüyüz. Yönetme yetkisi bizdedir, istediğimizi yaparız” anlayışında olduğunu ifade eden Bakkalcı, bu keyfiyetin çok tehlikeli olduğunu vurguladı. Bakkalcı, “Ülkede son derece hürmetsiz bir ortam var” diye konuştu.

TTB Merkez Konseyi’nin çağrısıyla 5 Kasım 2003 tarihinde başlatılan GöREV etkinlikleri nedeniyle, 11 örgütün 85 yöneticisinin Sağlık Bakanlığı’nın bir ihbar yazısı ile başlayan süreçte 13 Ekim’de yargılanacaklarını anımsatan Bakkalcı, toplumun büyük kesimini içeren bir gruba cephe alındığını söyledi. Metin Bakkalcı, “Bu dava hepimizin davasıdır. Bu dava bizim haklılığımızın bir kanıtıdır. 13 Ekim’de bu davanın hepimizin olduğuna ilişkin bir program uygulanacaktır” diye konuştu.

Bu doğrultuda, 13 Ekim’de duruşmayı izleyen 1 saat boyunca, yargılananlarla birlikte olunduğunu göstermek amacıyla tüm Türkiye’de etkinlikler düzenlenecek, ortak deklarasyon açıklanacak. Ayrıca “Ben de oradaydım, beni de yargılayın” istemli bir dilekçe kampanyası başlatılacak.

Bütçe yüzde 10’a          çıkarılsın

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek de, sağlık bütçesinin artırılması gerektiğini belirterek, sağlığa ayrılan payın en az yüzde 10’a çıkarılmasını istedi. Sayek, bütçenin herhangi bir program olmadığını, bütçede sağlığa ayrılan payın artırılmasına yaşamsal önem atfettiklerini söyledi. Şu anda sağlık bütçesi için reel bir artışın söz konusu olmadığını vurgulayan Sayek, “Bu durumda bize gereğini yapmak düşüyor” dedi. Sayek, 2005 bütçe görüşmelerinin başlamasının ardından, sağlık bütçesinin TBMM’de görüşüldüğü gün ülke genelinde, sağlık ortamına denk düşen etkinlik programını gerçekleştireceklerini de bildirdi.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön