e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2004  Sayı: 126

 

Akın Yazıcı’ya beraat

Tıp Dünyası - KOCAELİ - Kocaeli Tabip Odası’nın önceki dönem başkanı Dr. Akın Yazıcı, 24 Aralık etkinlikleri nedeniyle yargılandığı ikinci davadan da beraat etti. Aynı davada Akın Yazıcı ile birlikte yargılanmakta olan Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri Coşkun Ova Şeyhoğlu hakkında da beraat kararı verildi. Kocaeli 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 29 Eylül 2004 günü gerçekleştirilen davanın hakimi ilk celsede Yazıcı ve Şeyhoğlu’nun beraatlerine karar verdi. Yazıcı 24 Aralık etkinlikleri nedeniyle, daha önce de Kocaeli Tabip Odası yöneticileriyle birlikte yargılanmış, dava yine tek celsede beraatle sonuçlanmıştı.

 

Sağlıkta Neoliberal Dönüşüm Sempozyumu

Tıp Dünyası - İSTANBUL - Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası’nca 13 Ekim İstanbul Davası öncesinde, 9-10 Ekim 2004 tarihlerinde “Sağlıkta Neoliberal Dönüşüm ve Sağlık Hakkı İçin Mücadele” konulu sempozyum gerçekleştirilecek. Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek sempozyum, 9 Ekim günü saat 9.00’da başlayacak. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek ve İTO Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un yapacağı açış konuşmalarının ardından, ODTÜ İktisat Fakültesi’nden Doç Dr. Cem Somel “Dünyada ve Türkiye’de Neoliberal Politikaların Topluma Yansıması”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Dr. Onur Karahanoğulları da “Kamu Hizmeti ve Sosyal Politikalarda Son Dönem Değişimler” konulu konferans verecekler. İlk günkü oturum, İLO İş Güvenliği Uzmanı Ellen Rosskam’ın “Avrupa Sağlık Reformları ve Sağlık Çalışanlarına Etkileri” konulu konferansı ve TTB İkinci Başkanı Dr. Metin Bakkalcı’nın yöneteceği, Doç. Dr. Kayıhan Pala, Dr. Osman Öztürk, Dr. Ata Soyer ve Yrd. Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı “Dünyada ve Türkiye’de Sağlıkta Yeniden Yapılanma” konulu panelin ardından sona erecek.

Sempozyumun ikinci gününde, 13 Ekim İstanbul Davası’nda yargılanan DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Başkanı Sami Evren, HAYAD Başkanı Leyla Ezgi, Devrimci Sağlık İş Başkanı Doğan Halis, İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Rıfat Yüzbaşıoğlu, İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Tahsin Yeşildere, SES Aksaray Şube Başkanı Songül Beydilli ve İTO Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı, İTO Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un yöneteceği “Sağlık Hakkı İçin Toplumsal Mücadele” konulu forum gerçekleştirilecek.

 

Bilimsel toplantılara katılım izni

Tıp Dünyası - ANKARA - Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının “yılda iki etkinliği geçmemek kaydıyla kongre, konferans, seminer, sempozyum ve bilimsel içerikli etkinliklere” katılabileceklerini duyurdu. Daha önce varolan bu düzenlemeyi Sağlık Bakanlığı’nın yürürlükten kaldırması üzerine Türk Tabipleri Birliği dava açmış, dava sonucunda yürütmenin durdurulmasına karar verilmişti. Sağlık Bakanlığı yürütmeyi durdurma kararından sonra, bilimsel etkinliklere katılma izni veren düzenlemeyi yeniden yaşama geçirdi. Buna göre, etkinliklere bildirili katılan sağlık çalışanları bütçe ve döner sermaye olanaklarından yararlanabilecek, bildirisiz katılanlara ise yolluksuz ve yevmiyesiz görevlendirme yapılacak. Yılda iki etkinliği geçen katılımlarda, katılım süresi yıllık izinden kesilecek.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön