e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2004  Sayı: 126

 

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programlama-Uygulama-Değerlendirme Çalıştayı 5-10 Kasım tarihlerinde…

Uzmanlık eğitiminde standardizasyon tartışılacak

Tıpta uzmanlık eğitimi ve yeterlilik çalışmalarının ilişkilendirilmesi, iyileştirilmesi ve standardizasyonunun belirlenmesini amaçlayan çalıştayı, TTB UDKK, UYEK ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ortaklaşa düzenliyor.

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTB UDKK), Ulusal Yeterlilik Komitesi (UYEK) ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nın ortaklaşa düzenlediği “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programlama - Uygulama - Değerlendirme Çalıştayı” 5-10 Kasım 2004 tarihlerinde Ankara’da, TTB binasında gerçekleştirilecek.

Yeterlilik kurullarını kurmuş ve çalışmalarına başlamış uzmanlık derneklerinin yeterlilik kurulu üyelerini veya yeterlilik çalışmalarında görevli eğiticileri (her dernekten 1 kişi) hedef alan çalıştay, tıpta uzmanlık eğitimi ve yeterlilik çalışmalarının ilişkilendirilmesi, iyileştirilmesi ve standardizasyonunun belirlenmesini amaçlıyor.

Çalıştay, “Dünyada ve Türkiye’de tıpta uzmanlık eğitimi ve yeterlilik (“board”) etkinlikleri”, “Öğrenme ve öğretme yaklaşımları”, “Klinikte eğitim”, “Uzmanlık eğitiminde yer alması gerekli yetkinlikler”, “Öğretim tasarımı ve program değerlendirme” ve “Eğitim yönetimi ve eğitici gelişimi” başlıklarını içeriyor. Çalıştaya katılım ücreti -konaklama ve ulaşım harcamaları katılımcıya ait olmak üzere- 500 milyon lira olarak belirlendi. Çalıştaya katılmak isteyenler bu miktarı TTB-UDKK’nın Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Maltepe Şubesi’nde bulunan 00158007281179092 nolu hesabına yatırabilecekler. Başvurular 0 312 231 19 52 nolu faksa veya 0 312 231 31 79/36  nolu telefondan UDKK Sekreteryasına (İkbal Solmaz) veya [email protected] adresine yapılabilecek.

PROGRAM 

(5-10 Kasım 2004, TTB binası, Maltepe-Ankara)

5 Kasım

18.00 Tanışma kokteyli      

6 Kasım

09.00 TEMA 1: Açılış

09.15 Hoşgeldiniz -Tanışma 

09.30 Dünya’ da ve Türkiye’ de Uzmanlık Eğitimi  ve “Board” Perspektifi

10.30 TTB-UDKK-UYEK-amaç ve gelecek perspektifi, kursun bu vizyon içindeki yeri ve hedefleri, katılımcılar ve derneklerden beklentiler                             

11.15 Katılımcılardan kurs beklentilerin alınması, kursun öğrenme hedeflerinin tanıtımı, program açıklamaları 

TEMA 2: Uzmanlık Eğitiminde yer alması gereken yetkinlikler       

13.15 Uzmanlık Eğitiminde yer alması gereken genel yetkinlikler 

13.45 Profesyonellik ve profesyonel davranış ülkemizde amatörlük mü? 

15.00 Sağlık sistemi ve Sağlık politikalarının Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Yeri      

16.45 Uzmanlık Eğitiminde Tıbbi Etik         

7 Kasım 2004

09.00  Uzman hekimin sahip olması gereken Tıbbi Bilişim Yetkinlikleri (Bilgiye ulaşma, kullanma ve bilgiyi üretme- Kanıta Dayalı Tıp perspektifli)        

11.00  Uzmanlık Eğitiminde yer alması gereken alana özel yetkinlikler    

12.30 Soru-Cevap Oturumu ilk 2 temanın değerlendirilmesi        

TEMA 3: Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları          

14.00 Öğrenme stilleri, öğretme stiller, eğitim ve öğretimde strateji ve yaklaşımlar     

16.15 TEMA 4: Program geliştirme süreci  

8 Kasım 2004

09.00 TEMA 5: Klinikte eğitim ve öğretim tasarımı  (Bilişsel çıraklık modeli)      

9 Kasım 2004

09.00 TEMA 5: Ölçme Değerlendirme        

15.00 TEMA 7: Program değerlendirme, Eğitim Yönetimi ve Eğitici Gelişimi       

 10 Kasım 2004

09.30 TEMA 8: Kapanış      

Dernekler için eylem planı   

Kursun değerlendirilmesi ve sertifika töreni

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön