e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Mayıs 2004  Sayı: 121

 

Aile Hekimliği Uygulaması Semineri…

Bakanlık “aile hekimliği”ne hazırlıksız

Afyon’da düzenlenen “Aile Hekimliği Uygulaması Semineri”, Sağlık Bakanlığı’nın konu hakkında çok hazırlıklı olmadığını ortaya koydu. Bakanlık yetkililerinin, sisteme yönelik eleştirilere gerçekçi yaklaşımlar getiremediği dikkat çekti.

Tıp Dünyası - AFYON - Turizm, Ekonomi Bilimsel Araştırma, Tanıtım Merkezi (TEBİAT) ve Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) tarafından düzenlenen “Sağlıkta Dönüşüm Çerçevesinde Aile Hekimliği Uygulaması Semineri” 23-24 Nisan 2004 tarihleri arasında Afyon’da yapıldı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ açış konuşmasında Türkiye’de sağlık sorunlarını çözeceklerini ileri sürdü. Projenin AILP tarafından hazırlandığını ve aile hekimliğinin temel olduğunu ifade eden Akdağ, projenin Dünya Bankası’nın dayatması olduğu yönündeki eleştirilerin “sorunu çarpıttığını” savundu.

Toplantı katılımcılarının genellikle aile hekimliği uygulamasını destekleyen kurumlar olduğu dikkat çekti. Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği’nden, Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı yetkililerinden, milletvekillerinden oluşan konuşmacılar arasında Afyon Tabip Odası Başkanı ve Pratisyen Hekimlik Derneği (PHD) Yönetim Kurulu üyesinin konuşmaları farklılık oluşturdu.

Uygulama hakkında hiçbir somut örneğin verilmediği, yazılı bir materyal hazırlanmadığı, Bakanlık yetkililerince konuya ilişkin bir sunum yapılmadığı gözlendi.

Uygulama daha çok “aile hekimleri”nce anlatılırken, bütün sorunları çözeceği savunuldu. Uygulamaya ilişkin hiçbir eleştiri getirmeyen aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı’na destek olacaklarını dile getirdiler. Bakanlık yetkilileri ise hiçbir konuda netlik olmadığını, pilot uygulamalara geçileceğini ve karşılaşılan sorunlara göre yeni yönetmeliklerle alanın düzenleneceğini ifade ettiler.

PHD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kurtuluş Arıkök, derneği temsilen katıldığı seminerde yaptığı konuşmada, projenin yeni olmadığını, 90’lardan beri Dünya Bankası desteğiyle uygulanmaya çalışıldığını, asıl amacın özelleştirme olduğunu belirtirken, uygulamanın beklenen olumsuz yönlerine dikkat çekti. PHD’nin konuyla ilgili görüşlerini aktaran Arıkök, çözümün sağlık ocaklarına sahip çıkmaktan ve 224 sayılı yasanın güncellenerek uygulanmasından geçtiğini söyledi. Arıkök, aile hekimliğinin “cazip yönleri” olarak sunulmaya çalışılan “sevk sistemi”, “ev ziyareti”, “kişisel dosyalar” gibi uygulamaların şu anki sistemde varolduğunu yalnızca uygulanmadığını vurguladı. Konunun bütün taraflarının katılacağı etkin görüşmelerle Türkiye’ye özgü uygulanabilir bir sağlık sistemi oluşturulabileceğini belirten Arıkök, bu noktada PHD’nin her türlü işbirliğine açık olduğunu da söyledi.

Seminerde öne çıkanlara göre, Sağlık Bakanlığı aile hekimliği uygulamasına geçmekte kararlı görünüyor ancak genel olarak bir netlik taşımıyor ve getirilen eleştirilere gerçekçi yaklaşımlar üretilemiyor. Olası bir başarısızlık endişesiyle pilot bölgelerde esnek uygulamalar tasarlanıyor. Ancak, alanın gerçek sahibi olan pratisyen hekimler sahip çıkmadıkça sistemin başarılı olması olanaklı görünmüyor.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön